Leder Serviceavdeling

 

Sønnico er et landsdekkende elektrokonsern og en av Norges ledende elektroentreprenører. I mer enn 100 år har vi vært en samfunnsbygger og viktig leverandør av elektro til både store og små kunder. Helt siden 1910 har Sønnico vært en samfunnsbygger, og en viktig premissleverandør av elektroløsninger til både store og små kunder. Sønnico skaper merverdi for samfunnet ved å levere helhetlige og miljøvennlige elektroløsninger som møter morgendagens utfordringer. Gjennom satsning på miljø, samfunn og ansatte tar Sønnico rollen som den selvfølgelige leverandør, samarbeidspartner og arbeidsgiver. Sønnico har rundt 400 ansatte og 400 millioner i omsetning.

 

 

Er du en salgsrettet avdelingsleder for service og ønsker å videreutvikle en av Norges ledende elektroentreprenører?

 

Sønnico har solide ambisjoner om vekst i Bergen og servicemarkedet er vårt største satsningsområde. Vi ser etter en fremoverlent, engasjert og kunderettet avdelingsleder som ønsker å sette Sønnico på kartet gjennom gode kundeopplevelser.

 

Du vil lede en motivert og dyktig gjeng som skaper resultater gjennom å levere på vårt motto «kvalitet i alle koblinger» hver dag.

 

Vi ser etter deg som er en erfaren leder med allsidig elektrobakgrunn. Du er en god relasjonsbygger og har et solid nettverk i regionen. Du ser markedspotensialet og initierer og følger opp salgsaktiviteter og leveranser i avdelingen. Du er teamorientert og sikrer at dine ansatte har faglig utvikling, rett kompetanse og riktige holdninger. Din arbeidsform er strukturert og du etterlever verdiene våre; tydelig, engasjert og ansvarlig gjennom egen adferd. Du kjennetegnes av en sterk gjennomføringsevne som skaper motivasjon og arbeidsgleder for dem rundt deg.

 

Som operativ leder er du en person som naturlig går foran, viser vei, delegerer og følger opp oppgaver og resultater. Du legger vekt på at alle rundt deg har den tryggheten som trengs for å prestere godt. Du vil ha en strategisk rolle i regionens ledergruppe og gjennom den bidra til vekst også for andre områder enn ditt eget.

 

Kvalifikasjoner

  • Ledererfaring fra bransjen
  • Solid og relevant nettverk i regionen
  • Universitet/teknisk fagskole men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

 

Vi tilbyr

Mulighet til å være med å påvirke Sønnico region Vest og videreutvikle serviceavdelingen i selskapet. Du vil inngå i selskapets «Serviceforum» hvor du møter andre serviceledere i selskapet. Du vil få kompetanseutvikling, spesialisering og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø. Det er gode rammebetingelser og solide støttefunksjoner i selskapet.

 

Job Information

Customer: SØNNICO AS
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Management
Location: Hordaland

Apply for Position

Published: 05/07/2018
Deadline: 05/08/2018
Reference No.: 1026295
Apply for Position

Contact Information

Anette Hansen
Phone 90080079
Anette.Hansen@no.experis.com

Gunhild Nitter Schieldrop
Phone 90936940
Gunhild.Nitter.Schieldrop@no.experis.com