Senior Financial Controller

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med 500 konsulenter. Vi tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter og rekruttering innen fagområdene Engineering, Finance og IT. Experis Executive rekrutterer toppledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor. Blant våre kunder finner du over 90 % av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper.

 

Som konsulent i Experis får du tilgang til et bredt spekter av utfordrende stillinger og prosjektoppdrag. Sammen med oss bygger du din karriere. Vi bidrar til at du når dine mål på kort og lang sikt gjennom vårt nasjonale og globale nettverk. Besøk oss på experis.no.

 

For en av våre kunder søker vi en fagsterk ressurs. Kunden har en stor økonomiavdeling og du vil få mange spennende faglige utfordringer.

 

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 

 • Helhetlig ansvar for regnskapsavleggelse (a-å), inkludert nødvendig koordinering og kommunikasjon innad i kompetansesenteret og mellom ledere og Business Controller i selskapet/-ene. Dette omfatter løpende regnskapsbehandling, periodiseringer, avstemminger, avsetninger og at rapportering utføres innen fastsatte frister og i henhold til relevant lovverk
 • Sikre effektiv og tilfredsstillende internkontroll i regnskapsrapporteringen
 • Bidra i forbedring og standardisering av rutiner og arbeidsprosesser i selskapet/-ene som påvirker regnskapet
 • Sikre jevnlig kvalitetssikring av regnskapet og sørge for nødvendige justeringer i kildesystemer
 • Sikre etterlevelse av konsernets policyer og retningslinjer innen økonomi og regnskap for selskapet/-ene
 • Ansvarlig for at alle årsregnskap og ligningspapirer for selskapet/-ene blir levert i samarbeid med Leder
 • Financial Controlling
 • Støtte Leder Financial Controlling med koordinering innad i kompetansesenteret og mot ledere og Business Controller i selskapet i forbindelse med periodeavslutning for å avlevere korrekt regnskap til rett tid
 • Være en regnskapsfaglig sparringspartner for lederne i selskapene
 • Være proaktiv og legge til rette for kontinuerlig forbedring i prosesser
 • Besvare aktuelle henvendelser via saksbehandlingsverktøyet (ServiceNow), og videre sørge for effektiv utnyttelse av verktøyet
 • Ha faglig ansvar for et område (f.eks. skatt, mva, regnskap, garanti, anlegg, pensjon) og hjelpe fagavdelingen med sin agenda om å bygge og vedlikeholde spisskompetanse, samt støtte opplæring, forvaltning og etterlevelse av rutiner og prinsipper
 • Ansvar for mva-oppgjør og rapportering, samt håndtering av innførsels-mva
 • Ansvar for relevant rapportering til SSB via Altinn

 

 

Krav til erfaring, utdannelse og personlige egenskaper

 

 • Mastergrad innen økonomi og administrasjon, gjerne innen regnskap og revisjon (MRR)
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring fra revisjon eller tilsvarende stilling med ansvar for regnskapsavleggelse og rapportering
 • God erfaring med IFRS
 • Gjerne erfaring fra store ERP-system
 • Gjerne erfaring fra effektivisering av regnskapsprosesser
 • Gode Excel-kunnskaper
 • God forretningsmessig forståelse
 • Relasjonsskapende og gode samarbeidsevner
 • Høy grad av gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet

 

 

Dette er et veldig spennende engasjement med snarlig oppstart!

 

Noe for deg eller noen du kjenner?

 

Søk via www.experis.no.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Job Information

No of Positions: 1
Industry: Finance
Discipline: Economics / Accounting / Salary
Sub Category: Controller, Accounting consultant, Accounting supervisor / head of accounting
Type: Temporary position, Full time
Location: Oslo
Role: Specialist

Apply for Position

Published: 09/07/2018
Deadline: 13/08/2018
Reference No.: 1026355
Apply for Position

Contact Information

Berit Grindstad Berge
Berit.Berge@no.experis.com