Kalkulasjonsleder

KF Entreprenør AS er et raskt voksende entreprenør- og prosjektutviklingsselskap innen bygg- og anleggssektoren. Selskapet ble stiftet i 2005 og har i dag ca. 120 ansatte fordelt på KF Entreprenør og datterselskap.

 

Vår styrke er målrettet prosjektstyring som letter arbeidet for byggherren og sikrer oppdragsgivers interesser. Vi utfører større og mindre prosjekter for offentlige og private byggherrer og har solid kompetanse fra tradisjonelle byggherrestyrte entrepriser og totalentrepriser. Gjennom kombinasjonen av god styring, solid teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter gjennomfører vi prosjekter på en effektiv måte som skaper varige verdier for våre kunder.

 

Geografisk dekning:

Hovedkontoret ligger i Oslo og dette er vårt hovedvirksomhetsområde. Majoriteten av prosjektene utføres på det sentrale Østlandsområdet, men vi har utført enkeltprosjekter i hele Norge. I 2014 etablerte KF Entreprenør et regionskontor ved Svinesund ved opprettelsen av KF Entreprenør avdeling Østfold.

Vi styrker laget med en ny kalkulasjonsleder, er det deg?

 

Oppgaver som må gjøres:

 • Utarbeide beskrivelse og tilbudsforutsetninger ved totalprosjekt for anleggs, betong og grunnarbeid.
 • Prising av ferdig beskrevne grunnlag (NS- og prosesskoder)
 • Ansvar for kalkulasjon/gjennomføring av komplette anbud.
 • Utarbeide og vedlikeholde tilbudsdokumentasjon.
 • Innhente og evaluere tilbud fra leverandører og konsulenter.
 • Oppfølging av tilbud og anbud.
 • Delta i forhandlings- og kontraktsmøter  
 • Utarbeide gjennomførings- og fremdriftsplaner.
 • Overlevere tilbudsmateriale til prosjektleder.
 • Delta i planlegging og oppstartsfasen av prosjekt.
 • Etterkalkulering.

 

Vi tror du har noe bakgrunn fra dette:

 • Ingeniørutdanning eller teknisk fagskole, lang erfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning.  
 • Relevant erfaring fra betong, infrastruktur eller grunnarbeid.
 • Bør helst ha 3-5 års erfaring med kalkulering, men prosjektledererfaring holder.  
 • Må ha kontroll på prisstruktur og prislister.
 • Kjennskap til kalkulasjonsverktøy.
 • God økonomisk tallforståelse .

 

Ta kontakt med oss om hva vi kan tilby!

Kontakt våre rådgivere Kristian Aa Abrahamsen eller Bendikte Lund i vår rekrutteringspartner Experis for mer info.

 • Benedikte.lund@no.experis.com/ 92835315
 • kristian.aarsnes.abrahamsen@no.experis.com/ 91367999

 

 

 

Job Information

Customer: KF ENTREPRENØR AS
No of Positions: 1
Industry: Engineering
Discipline: Engineering, Building and construction
Location: Oslo

Apply for Position

Published: 08/10/2018
Deadline: 21/10/2018
Reference No.: 1027206
Apply for Position

Contact Information

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com

Benedikte Lund
Benedikte.Lund@no.experis.com