Kommunikasjonsrådgiver/konsulent- vikariat

Manpower Offentlig dekker et bredt spekter av stillinger innen offentlig sektor. Vi tilbyr fleksible jobbmuligheter og ordnede arbeidsforhold. Sammen med oss kan du bygge din karriere, og vi ønsker å bidra til at du når dine mål på kort eller lang sikt. Våre innovative og fleksible løsninger gjør oss til den komplette leverandør for våre kunder. Vi er landsdekkende, og er en del av ManpowerGroup. Følg oss på Facebook, blogg og Twitter.

Beskrivelse

 

For en av våre kunder i Oslo søker vi nå etter en kommunikasjonsrådgiver/konsulent til vikariat.

Oppstart så raskt som mulig.

 

I Forskningsrådet har kommunikasjon ansvar for alle kanaler. Vi jobber fullintegrert mot alle interessenter med intern identitet, ekstern merkevarebygging og synliggjøring gjennom media, konferanser, digital markedsføring, relasjonsbygging samt forskningskommunikasjon.

Vi trenger en vikar på merkevare og presentasjoner i påvente av at det ansettes en leder for avdelingen som trolig ikke tiltrer før tidlig i 2020.  

 

Hovedoppgaver:

1.

• Basert på innsikt fra merkevare og omdømmeundersøkelser bidra til å utvikle Forskningsrådets innhold og budskaps plattform, videreutvikling av merkevare plattform og designmanual: Rådgiver og Kommunikasjons kontaktperson internt for alle publikasjoner (trykket og pdf); velge riktig mal til den aktuelle publikasjonen, velge riktig designbyrå, bistå med bildeleting/-utvelgelse, korrekturlesing. Dette krever god kjennskap til profilmanualen.

• Rådgiver og kontakt på visuell profil

• Kontakt og koordinator med designbyråer vi har rammeavtaler med.  (P.t. 3 designbyråer. Koordinere og samordne designoppdragene.

• Videreutvikle visuell profil i tråd med endrede behov og bestilling. Arbeidet med modernisering av uttrykk og maler for trykksaker pågår nå. Vi skal samordne manual for trykksaker og digitale kanaler i en felles profilmanual.

• Foreta bestillinger, og ha kontakt med trykkeri som vi har rammeavtale med. (P.t.  07 Media)

• Sørge for riktig fakturering fra rammeavtalepartnene i hht avtalt pris.

 

2. Vedlikeholde fotodatabase i tråd med merkevarestrategi, organisere fotooppdrag med eksterne fotografer. Vedlikeholde og bygge ut den nye fotodatabasen Imageshop og håndtere abonnement på shutterstock-bildebase som fornyes årlig.

 

 

Kvalifikasjoner:

Evne til å omsette innsikt fra målgruppe undersøkelser til relevante tiltak.

• Gode merkevarekunnskap

• Kunnskap og erfaring med å håndtere eksternt merkevarebyrå – eksterne konferanseleverandører og eventbyråer

• Utdannelse innen merkevare er en fordel men praktisk erfaring kan erstatte dette.

• Ryddig, strukturert, selvstendig og service innstilt

 

Oppstart: Så raskt som mulig, vikariat ut mars 2020.

 

Job Information

No of Positions: 1
Industry: Manpower
Discipline: Media and marketing
Location: Oslo

Apply for Position

Published: 17/09/2019
Deadline: ASAP
Reference No.: 1031304
Apply for Position

Contact Information

John Vegard Kleven
John.Vegard.Kleven@manpower.no