The position you are looking for is unfortunately no longer available.
Below is a list of other relevant positions.
Discipline: Management, Media and marketing Location: Oslo

Teamleder for IKT-ansvarlige i Osloskolene

Published: 08/10/2019 Discipline: IT, Management
Deadline: ASAP Location: Oslo

Leder Kompetanseutvikling og opplæring

– vær med på å løfte organisasjonen videre!
Published: 08/10/2019 Discipline: HR/personnel, Organizational development, Consumer goods sector, HoReCa , Management
Deadline: 24/10/2019 Location: Oslo

Prosjektleder- kreves sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Har du erfaring som prosjektleder og har gyldig sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet? Rask oppstart i dette engasjementet!
Published: 03/10/2019 Discipline: Administration, Management
Deadline: ASAP Location: Oslo

Kommunikasjonsrådgiver/konsulent- vikariat

Published: 17/09/2019 Discipline: Media and marketing
Deadline: ASAP Location: Oslo