Nye Veier søker Disiplinledere konstruksjon til utbyggingsprosjektene mellom Kristiansand og Lyngdal

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier søker Disiplinledere konstruksjon til utbyggingsprosjektene mellom Kristiansand og Lyngdal.

Stillingene rapporterer til utbyggingssjef for respektiv utbyggingsstrekning. Den vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bistå utbyggingssjef i oppfølging av økonomi, kvalitet, framdrift og HMS innen eget fagområde
 • Bidra i regulerings-, samhandlings- og byggefase med anleggs- og konstruksjonsteknisk kompetanse for å bidra til gode og trygge løsninger
 • Tett samarbeid med entreprenørene for løpende avklaringer og oppfølging
 • Arbeiderlederansvar for ulikt oppfølgingspersonell på prosjektet i samarbeid med de andre disiplinlederne på prosjektet
 • Risikobasert planlegging og oppfølging av Teknisk kvalitet innen eget fagområdet
 • Bistå i utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for fremtidige store entrepriser på hele strekningen
 • Bistå i kontrahering, evalueringer og i samhandlingsfaser
 • Bidra i utviklings- og forbedringsarbeid i internt fagnettverk sammen med øvrige disiplinledere konstruksjon

 

 

Utdannelse / kompetanse:

Bachelorgrad innen relevante fagområder. Relevant erfaring kan kombineres med annen utdanningsbakgrunn.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra prosjekt med større konstruksjoner
 • Erfaring fra arbeid med å få aktører til å arbeide sammen mot felles mål
 • Erfaring med å finne kostnadseffektive løsninger og redusere kostnader

 

 

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Grunnet ferieavvikling vil det være begrenset kontakt. Vennligst benytt e-post ved eventuelle spørsmål i perioden mellom 12-30 juli.  Alle e-poster vil selvsagt bli lest og besvart innen høvelig tid.

 

Frist: Snarest og innen 12 august 2018

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

 

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen, mobil 913 67 999 / e-post: kristian.aarsnes.abrahamsen@no.experis.com

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Bygg / Anlegg, Prosjektledelse, Teknisk tegning / Konstruksjon, - Engineering (Ingeniøryrker)
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
 Prosjektkontor E39, Kristiansand
Rolle: Fagperson, Prosjektleder, Rådgiver

Søk på stillingen

Publisert: 03.07.2018
Søknadsfrist: 12.08.2018
Ref. nr.: 1026034
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com