Nye Veier søker Juridisk rådgiver til hovedkontoret

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier søker Juridisk rådgiver til hovedkontoret i Kristiansand.

Vil du være med på laget i et av landets mest nyskapende kontraktsmiljø på byggherresiden? Vi ønsker å styrke vår avdeling Kontrakt og anskaffelser med en faglig sterk og erfaren medarbeider. Stillingen som Juridisk rådgiver vil ha arbeidsted på hovedkontor i Kristiansand men ha relasjoner til våre utbyggingsområder og øvrige deler av organisasjonen.

 

 Ansvar og hovedoppgaver:

 • Utarbeide og følge opp kontrakter i selskapet i samarbeid med utbyggingsområdene og avdeling for trafikantnytte og drift
 • Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Bidra til å videreutvikle og implementere selskapets kontraktsstrategi og rutiner for risikobasert kontraktsoppfølgning
 • Løpende juridisk støtte til våre utbyggingsområder og øvrige deler av organisasjonen
 • Delta og bidra i interne fagnettverk og annen fagutvikling

 

 

Utdanning:

Cand. jur. / master i rettsvitenskap eller tilsvarende relevant utdannelse.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Minimum 5 års relevant erfaring innen kontrakts- og entrepriserett
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen offentlige anskaffelser
 • Meget god norsk og engelsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig

 

 

Personlige egenskaper:

 • Må ha plettfri vandel og høy integritet
 • God kommersiell forståelse med helhetsperspektiv
 • Tydelig og klar i all muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Forhandlingsvant
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Grunnet ferieavvikling vil det være begrenset kontakt. Vennligst benytt e-post ved eventuelle spørsmål i perioden mellom 12-30 juli.  Alle e-poster vil selvsagt bli lest og besvart innen høvelig tid.

 

Frist: Snarest og innen 12 august 2018

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

 • Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com
 • Kristian Aarsnes Abrahamsen, mobil 913 67 999 / e-post: kristian.aarsnes.abrahamsen@no.experis.com

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Innkjøp, Juridisk
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
 Hovedkontor, Tangen.
Rolle: Rådgiver, Medarbeider, Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 03.07.2018
Søknadsfrist: 12.08.2018
Ref. nr.: 1026040
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com