Nye Veier AS søker Seniorrådgiver Teknologi og utbyggingsstrategi til hovedkontoret

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

Nye Veier AS søker Seniorrådgiver Teknologi og utbyggingsstrategi til hovedkontoret.

Stillingen rapporterer til Direktør for Teknologi og Utbyggingsstrategi og skal forsyne prosjektene med teknologisk- og prosjektstyringskompetanse innen fagområdene. Rollen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksterne og leverandører innen relevante områder.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Seniorrådgiveren skal være en fast stedfortreder for Direktør for Teknologi og utbyggingsstrategi. I tillegg til å være en støtte til avdelingen og for resten av selskapet, for å sikre en god overordnet utbyggings- og gjennomføringsstrategi.

 

 • Bidra til å utvikle selskapets prosjektmodell og standardiserte teknologiske løsninger.
 • Sammen med øvrige ledere i Teknologi og utbyggingsstrategi, sikre et sterkt fag-, prosjektstyrings-, teknologisk- og oppfølgingsmiljø i selskapet
 • Bistå ifm månedlige styringsgruppemøter for utbyggingsområdene
 • Bidra til å videreutvikle godt samarbeid med relevante kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til å sikre systematisk erfaringsutveksling samt forbedring og kvalitetssikring av styringssystemet ihht selskapets prosjektmodell
 • Fokusere på løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget ansvarsområde og samtidig utvikler selskapet på tvers av prosjekter og fagavdelinger
 • Være en bidragsyter til utvikling og innovasjon i leverandørmarkedet og akademia
 • Forankre og formidle planer og rapportere status, analyser og trender på tvers i fagmiljøet og i matriseorganiseringen
 • Sammen med øvrige ledere og ansatte i selskapet være en rollemodell for Nye Veier sine verdier; Fornyer - Forbedrer - Forsikrer

 

 

Utdannelse:

Høyere relevant utdannelse, masternivå.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Prosjektledererfaring fra større virksomhet med større infrastrukturprosjekter
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging, oppfølging og rapportering
 • God forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • Bred erfaring med utvikling av teknologiske løsninger og standarder
 • Ønskelig med gode IT kunnskaper og erfaring med prosjektstyringsverktøy
 • God norsk og engelsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig

 

 

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Åpen, ærlig og høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Grunnet ferieavvikling vil det være begrenset kontakt. Vennligst benytt e-post ved eventuelle spørsmål i perioden mellom 12-30 juli.  Alle e-poster vil selvsagt bli lest og besvart innen høvelig tid.

 

Frist: Snarest og innen 12 august 2018

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

 • Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com
 • Kristian Aarsnes Abrahamsen, mobil 913 67 999 / e-post: kristian.aarsnes.abrahamsen@no.experis.com 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), Bygg og anlegg
Underkategori: Prosjektledelse, Prosjektstyring, - Engineering (Ingeniøryrker), Prosjektleder Bygg og Anlegg
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
 Hovedkontor Kristiansand
Rolle: Prosjektleder, Rådgiver

Søk på stillingen

Publisert: 29.06.2018
Søknadsfrist: 12.08.2018
Ref. nr.: 1026216
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com