Nye Veier AS søker Rådgiver trafikantnytte og drift til E18 Sørøst

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

Nye Veier AS søker Rådgiver trafikantnytte og drift til E18 Sørøst.

Stillingen vil rapportere til Leder trafikantnytte og drift. Rollen vil også ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt leverandører innen relevante områder.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til vedlikeholdsfrie og driftsvennlige tekniske løsninger ved planlegging, prosjektering og bygging
 • Faglig bidragsyter til å etablere et drifts- og vedlikeholdssystem, herunder erfaringsoverføring mellom de ulike fasene i veiprosjekter
 • Oppdatering og vedlikehold av fagregister for veistrekninger tilhørende selskapet
 • Bidra til både nytenkning og utvikling av standardiserte løsninger, samt vedlikehold av prosesser for å sikre effektiv drift og god trafikantinformasjon
 • Aktiv i interne fagnettverk, prosjektstøtte og prosjektoppfølging
 • Bidra i utarbeidelse av prosedyrer, funksjonskrav m.v. ifm totalentreprisene relatert til kjerneprosessene og eget fagområde
 • Bidra i kontraktsoppfølging innen eget fagområde

 

 

Utdannelse:

Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Ønskelig med erfaring fra samferdsel- og infrastrukturprosjekter, spesielt innen drift og vedlikehold
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • Erfaring innen utvikling av teknologiske løsninger og standarder for drift og vedlikehold
 • God forståelse for byggherrerollen
 • Erfaring med relevante teknologiske fagverktøy og god kjennskap til vegnormalene

 

 

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Grunnet ferieavvikling vil det være begrenset kontakt. Vennligst benytt e-post ved eventuelle spørsmål i perioden mellom 12-30 juli.  Alle e-poster vil selvsagt bli lest og besvart innen høvelig tid.

 

Frist: Snarest og innen 12 august 2018

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

 • Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com
 • Kristian Aarsnes Abrahamsen, mobil 913 67 999 / e-post: kristian.aarsnes.abrahamsen@no.experis.com

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Bygg / Anlegg, Prosjektledelse, Prosjektstyring, HMS Helse Miljø Sikkerhet, HMS Rådgiver / ansvarlig Bygg/Anlegg, - Bygg og anlegg
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Telemark, Aust-Agder
 Prosjektkontor og i utbyggingsområdet
Rolle: Rådgiver, Prosjektleder, Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 29.06.2018
Søknadsfrist: 12.08.2018
Ref. nr.: 1026259
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com