FAGANSVARLIG GEOTEKNIKK til et sterkt fagmiljø

Dr.techn. Olav Olsen er et uavhengig byggeteknisk og marinteknisk rådgiverfirma som er engasjert i konseptstudier og detaljprosjektering av både offshore og landbaserte konstruksjoner. Vi er rundt 90 ansatte i dag og holder til på Lysaker utenfor Oslo. Dr.techn. Olav Olsen er et aksjeselskap, hvor de ansatte eier aksjene.

 

Vår tekniske bemanning er bredt sammensatt med hensyn på spisskompetanse og erfaring og består av erfarne senior rådgivere, yngre ingeniører og sivilingeniører samt tekniske tegnere. Ved behov benytter prosjektteamet seg av spesialrådgivere fra egne rekker eller eksternt.

 

På grunn av stadig økende oppdragsmengde innen fagområdet geoteknikk, søkes det etter en fagansvarlig for gruppen.

Hovedansvar

 • Ansvarlig for firmaets høye kompetanse og videreutvikling innen fagområdet
 • Utførelse og kvalitetssikring av geoteknisk prosjektering
 • Utvikle og motivere medarbeidere
 • Være en positiv driver i etablering og vedlikehold av nettverk
 • Koordinering og oppfølging av alle fagområdets aktiviteter

 

Utdannelse/formelle krav

 • MSc el BSc innenfor – fagområdene geoteknikk og/ eller konstruksjonsteknikk
 • Minimum 5 års relevant  erfaring  

 

Kompetanse/erfaring

 • Vi søker kandidater med erfaring fra fagområdet og fra et eller flere av områdene kvalitetssikring, forskning, nasjonale og internasjonale standarder
 • Noe ledererfaring
 • Erfaring med bransjepraksis og standarder
 • Må kunne beherske både norsk og engelsk språk

 

Personlige egenskaper

 • Komfortabel med å lede andre medarbeidere
 • Kunne kombinere langsiktig strategisk arbeid med løpende akkvisisjon og gjennomføring
 • Markedsorientert
 • Strukturert
 • Engasjert

Vi tilbyr

 • Et meget spennende selskap med sterk markedsposisjon.
 • Muligheten til å være med å bygge opp noe nytt
 • Synlighet og påvirkning på høyt nivå i organisasjonen
 • Stort potensiale for videre utvikling i selskapet
 • Et uformelt, hyggelig og spisskompetent miljø med korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingsinformasjon

Kunde: DR TECHN OLAV OLSEN AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Geoteknikk / Geofysikk
Arbeidssted: Oslo

Søk på stillingen

Publisert: 14.09.2018
Søknadsfrist: 30.09.2018
Ref. nr.: 1026984
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com

Benedikte Lund
Benedikte.Lund@no.experis.com