Produktsjef - Teknisk prosjektsalg/rådgivning - Olje og gass/prosessindustri

Christian Berner Tech Trade -konsernet - notert på Nasdaq Stockholm, har 120-års erfaring med teknisk handelsvirksomhet. Vi tilbyr kvalitetsprodukter og systemløsninger med fokus på miljøteknikk fra europeiske produsenter til industrier og kommuner i Norge og Norden for øvrig. Konsernet har cirka 150 medarbeidere i hele Norden, og en nettoomsetning på omkring 600 MSEK.

 

Christian Berner AS er det norske datterselskapet. Vi er i dag 18 ansatte med kontorer på Tveita i Oslo. Vi har en bred kundebase i flere industrier og bransjer herunder; offshore, fisk, prosess og kjemi, vann og avløp med mer,  både i offentlig og privat sektor. Christian Berner er et sterkt merkenavn kjent for kvalitet og solid gjennomføringsevne.

 

Våre verdier er tuftet på åpenhet, læring og fellesskap.

Christian Berner vokser og skal styrke satsingen mot olje og gass og prosessindustri på land innenfor feltet væskebehandling.  Deres teknologi og løsninger basert på pumper og filter er etterspurt i markedet. Det søkes derfor etter ny produktsjef for å ivareta eksisterende prosjekter samt videreutvikle selskapets kundeportefølje innen disse sektorene.

 

Som vår nye produktsjef med olje og gass/prosessindustri som bransjefokus vil du være en viktig bidragsyter i gjennomføringen og måloppnåelsen av vår strategi, med stor mulighet til å påvirke egen hverdag. Ditt ansvar vil i all hovedsak være å etablere nye og pleie eksisterende kundeforhold, samt utarbeide større salgsprosjekter. Du vil definere optimale løsninger for kundene i samarbeid med våre leverandører. Prosjektene kan spenne fra salg av enkelte stående produktleveranser til kompliserte løsningssalg.  De stiller store krav til høy applikasjonskompetanse og velutviklet evne til å sette seg inn i kompliserte problemstillinger innen kjemi, mekanikk og prosess.  

 

Stillingen rapporterer til forretningsområdesjef for Prosess og Miljø og inngår i et dynamisk team på 8 produktsjefer med hver sin spesialisering og en sterk lagånd.  

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie eksisterende kundeportefølje
 • Utstrakt nysalg
 • Markedsanalyser og aksjonsplaner
 • Utarbeide større prosjekttilbud
 • Ha overoppsyn med egne leveranseprosjekter
 • Være selskapets kontaktperson mot utvalgte leverandører

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse, fortrinnsvis innen prosess, kjemi eller mekanikk
 • Gjerne bakgrunn fra en rolle som salgsingeniør, prosjektleder eller lignende, fortrinnsvis fra olje- og gassektoren eller kjemisk metallurgisk industrien
 • God prosessforståelse
 • Sterk kommersiell forståelse
 • Kompetent IT- og systembruker
 • God engelsk språkforståelse
 • Gode tysk kunnskaper er en fordel

 

Personlige egenskaper:

 • Påvirkningssterk med tillitvekkende tyngde og integritet
 • Teknisk av natur og med sans for å forstå komplekse detaljer i prosesser
 • Handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Analytiske preferanser med interesse for å lykkes med både tall og mennesker
 • Mål- og resultatfokusert
 • Strukturert og systematisk

 

Vi tilbyr:

 • Jobb med anerkjente kunder og leverandører
 • Sterkt og godt fagmiljø
 • Stor handlefrihet og mulighet til å påvirke egen hverdag
 • Faglige utfordringer i kontakt med stor bredde i norsk industri
 • En spennende reise i en bedrift med langsiktige mål og store ambisjoner
 • Bilordning

 

For mer informasjon, ta gjerne uforpliktende kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020, eller Esme Lisanne den Ouden, tlf. 483 39 577.

 

Søknadsfristen: Snarest. Søknadene blir håndtert fortløpende.  

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: CHRISTIAN BERNER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Salg
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Fagperson, Rådgiver

Søk på stillingen

Publisert: 11.11.2018
Søknadsfrist: Snarest
Ref. nr.: 1027620
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Yvonne Cagnol Hveem
Telefon +47 976 87 020
Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com

Esme Lisanne den Ouden
Telefon +47 483 39 577
Esme.den.ouden@no.experis.com