Tjenestedesigner

Stavanger kommune skal i tiden fremover rekruttere flere nye ansatte på digitaliseringsområdet for å imøtekomme nye forventninger og behov fra innbyggerne, og oppgaver i forbindelse med digitaliseringssamarbeidet DigiRogaland. For å lykkes trenger vi flere dyktige medarbeidere med endringskompetanse og erfaring innen digitalisering, gevinstrealisering, informasjon og kommunikasjon.

DigiRogaland

Det overordnete målet med de senere års satsing på digitalisering er en fremtidig kommune der nye digitale verktøy gir bedre tjenester både internt og i dialog med innbyggerne og næringslivet. Det digitale skiftet er en del av kommunenes forbedrings- og innovasjonsarbeid. For å nå målet og samtidig gi gode brukeropplevelser på veien, er det nødvendig å samordne hvordan nye digitale verktøy tas i bruk. Det startes en rekke prosjekt og program i kommunene som skal sørge for å ivareta denne endringsreisen. DigiRogaland skal bidra til å få fart på denne omstillingen og realisere gevinster for alle kommuner som er med i samarbeidet.

 

www.digirogaland.no

Arbeidsoppgaver for tjenestedesigner

For kommuner handler digitalisering om å gjøre endringer som gjør hverdagen enklere for brukere og pårørende. Ny teknologi og digitale tjenester har blitt mer moden og tilgjengelig og teknologi blir en av de viktigste bølgebryterne for kommuner fremover. En del av hverdagen vil for eksempel være problemstillinger rundt hvordan vi kan forbedre hverdagen med teknologi i skole- og helsesektoren. Som tjenestedesigner vil du fasilitere workshops i ulike digitaliseringsprosjekter. Du vil jobbe med innsiktarbeid og analyse, idé- og konseptutvikling, prototyping og testing i ulike stadier av prosjektene.

 

Kvalifikasjoner

Du bør ha høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå; relevant designutdanning er å foretrekke. Du har noen års erfaring innen tjenestedesign og/eller UX. Videre bør du ha god virksomhetsforståelse og evne til å se helhet, og solid erfaring med å fasilitere store og små grupper.  

 

Du bør være samfunnsinteressert og ha et indre ønske om å bidra til et bedre hverdag for innbyggerne i fylket. Du bør evne å skape gode relasjoner, ta initiativ og jobbe selvstendig.

 

Personlige egenskaper

• God evne til å engasjere andre

• God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne

• Opptatt av teknologi og sosialt engasjert

• Du er løsningsfokusert og har evnen til å se ting fra sluttbrukers ståsted

• Evne til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag

 

Felles for alle stillingene

DigiRogaland er et digitaliseringssamarbeid som omfatter flere kommuner i Rogaland. Stavanger kommune er prosjektførende by for dette samarbeidet og organiserer en ressurspool som skal gjøres tilgjengelig for de andre kommunene. Det lyses ut flere stillinger i team som skal opprettes, felles for stillingene er at dere blir ansatt i Stavanger kommune og skal løse utfordringer i fellesskap.

Teamets arbeid bygger på en felles regional digitaliseringsstrategi. Oppgavene teamet skal løse er avhengig av hvilke behov som identifiseres i kommunene, i regionen og på nasjonalt nivå. Teamet skal representere samarbeidet i relevante forum og ivareta kommunikasjon med interessenter. Teammedlemmene må være i stand til å delta i, og lede konseptutredninger, strategiprosjekter og regionale tiltak innenfor ulike tjenesteområder – ofte i samarbeid med kommunalsjefer. Teammedlemmene må også videreutvikle og forvalte struktur og metoder for kunnskapsdeling og gevinstrealisering.

På den nasjonale arena arbeides det i dag med flere digitaliseringsinitiativ, teamet skal jobbe for og ivareta kommunene og regionens interesser. Tilrettelegging for mottak av nasjonale løsninger, innføring i kommunene og forvaltning av en prosjektportefølje bestående av nasjonale og regionale fellesprosjekter – blir også en del av teamets hverdag.

 

Vi tilbyr

• En utfordrende, interessant og allsidig arbeidshverdag

• Muligheten til å jobbe på tvers av mange forskjellige fagfelt

• Jobbe med et fag i sterk vekst og med store muligheter for medvirkning og innflytelse

• Gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende og varierte prosjekter

• Fleksibel arbeidstid

• HjemJobbHjem

• Gode pensjons- og forsikringsordninger

• Godt arbeidsmiljø

• Lønn etter avtale

 

Språk

• Norsk

• Engelsk

 

Andre opplysninger

• Reisevirksomhet: noe reisevirksomhet i fylket

 

 

For mer informasjon

Kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Andreas De Lange, mob. 900 93 829, eller Kurt Andrè Askeland, mob. 900 66 490, evt konst. Digitaliseringssjef Stavanger Kommune, Inger Bjørkum Leigvold, mob 913 86 765 Registrer søknad og CV snarest og senest innen 19.12.2018 på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: Stavanger kommune
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: IT
Underkategori: IT
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Rogaland
 Stavanger
 Kontorsted Stavanger Rådhus
Rolle: Rådgiver, Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 14.12.2018
Søknadsfrist: 19.12.2018
Ref. nr.: 1027855
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Kurt Andrè Askeland
Telefon 90066490
Kurt.Andre.Askeland@no.experis.com

Andreas de Lange
Telefon 90093829
Andreas.deLange@no.experis.com