Nye Veier AS søker Rådgiver planprosesser

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Rådgiver planprosesser

Stillingen er knyttet til prosjektkontoret i Stavanger og vil i første omgang være knyttet til planlegging av ny E39 på strekningen Flekkefjord-Ålgård og vil inngå i teamet som har ansvar for utbygging av strekningen. Rollen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt leverandører innen relevante områder.

 

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Delta i planprosesser og representere selskapet i dialog med rådgivere, entreprenører, offentlige instanser og interessentgrupper i første omgang knyttet til planlegging av ny E39 på strekningen Flekkefjord- Ålgård i Rogaland
 • Bidra til å utvikle og forbedre arealplanlegging for offentlig infrastruktur i god dialog med relevante offentlige aktører og rådgiverbransjen, herunder bruk av digital teknologi samt utvikling av lov og regelverk
 • Bidra til å utvikle nye arenaer og metoder for samhandling i planprosessen, herunder bruk av digital teknologi
 • Representere selskapet i ulike prosesser hvor NYE VEIER AS skal ha utbyggingsansvar

 

 

Utdannelse:

Mastergrad i planlegging fortrinnsvis med vegplanlegging, arealplanlegging eller landskapsarkitektur som en del av fagbakgrunnen.

Relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Solid erfaring med planlegging på reguleringsplannivå
 • Interesse for å effektivisere og utvikle planprosessene gjennom god dialog med alle aktører i planprosessen, herunder bruk av digital teknologi
 • Erfaring fra arbeid med å få aktører til å arbeide sammen mot felles mål
 • Erfaring med å finne kostnadseffektive løsninger og redusere kostnader
 • Kunnskap om planlegging av veginfrastruktur

 

 

Personlige egenskaper:

 • Faglig sterk med ønske om å utvikle raskere og bedre planprosesser
 • Interesse for bruk av ny teknologi
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 17 februar 2019

Arbeidssted: Prosjektkontor E39 i Stavanger og i prosjektområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/ for mer informasjon om prosjektet.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Bygg / Anlegg, Prosjektledelse, Prosjektstyring
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Rogaland
 Stavanger
 Prosjektkontor E39 og i prosjektområdet
Rolle: Prosjektleder, Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 15.01.2019
Søknadsfrist: 17.02.2019
Ref. nr.: 1028329
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com