Kraftverkssjef – Lærdal

Østfold Energi produserer fornybar energi - vannkraft, vindkraft og varme, og er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Utgangspunktet er vannkraft som er sentralt og står for en høy andel av energiproduksjonen. Østfold Energi eier og driver ti heleide og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og Østfold. Gjennom NGK Utbygging AS bygger selskapet ut nye småkraftprosjekter.

Samtidig har selskapet vært tidlig ute med å etablere seg innen nye energiformer og er i dag en pådriver i utviklingen av nye vindkraftprosjekter gjennom Zephyr AS. Østfold Energi har også 6 heleide fjernvarmeanlegg i Østfold.

Selskapet hadde i 2017 en omsetning på 570 MNOK og har en solid økonomi.

 

Les mer på www.ostfoldenergi.no

 

Til å lede selskapets vannkraftproduksjon søkes Kraftverkssjef.

 

SENTRAL ROLLE – VIDEREUTVIKLING - LEDELSE

 

Kraftverksjefen er plassert ved kraftverket i Borgund i Lærdal og har en meget sentral rolle i Østfold Energi. Stillingen rapporterer direkte til Administrerende Direktør.

Hovedoppgaven er å videreutvikle, drifte og vedlikeholde vannkraftverkene.

Målet er å optimalisere produksjonen og samtidig ivareta interessenter som grunneiere, kommunene og NVE. Samtidig er det viktig at du bidrar i utviklingen av hele selskapet.

For å lykkes er det viktig at du er flink til å bygge og utvikle mennesker, og samtidig er tydelig og har høy gjennomføringsevne.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og videreutvikle organisasjonen – bygge kompetanse og kultur
 • Overordnet planlegging, oppfølging og utvikling av anlegg og arbeidsform. Kontinuerlig forbedring og videreutvikling er sentralt.
 • Kontinuerlig arbeid og fokus på HMS, risikostyring og beredskap
 • Sikre gode relasjoner mot vertskommune, lokale og sentrale myndigheter, grunneiere og NVE

 

Vi ser etter deg som har:

 • Høyere teknisk utdannelse, gjerne med økonomisk / ledelsesmessig påbygning.
 • Bred ledererfaring, gjerne også bakgrunn fra prosjektledelse.
 • Solid erfaring fra produksjons- og/eller prosessindustri.
 • Erfaring fra kraftbransjen er en fordel, men ingen forutsetning.
 • Gjerne kjennskap til lean og kontinuerlig forbedring.

 

Du kjennetegnes ved:

 • Du lytter og involverer, forankrer godt og er beslutningssterk og tydelig
 • Utvikler mennesker og bygger god kultur
 • Er sosial og flink med relasjoner
 • Kommuniserer godt på alle nivåer
 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og nytenkende – tør å utfordre
 • Strukturert og analytisk
 • Grundig, ordentlig og ryddig og tenker langsiktig

 

Vi tilbyr

 • En meget spennende og sentral rolle med stort ansvar både i selskapet og i lokalsamfunnet
 • Et viktig samfunnsoppdrag ved å forvalte naturressurser gjennom bærekraftig vannkraftproduksjon.
 • Å være med å bidra i det grønne skiftet
 • Et meget spennende selskap med tydelig vilje og evne til utvikling
 • Solide ressurser og rammer til å gjennomføre
 • En meget interessant bransje i sterk utvikling
 • Meget godt arbeidsmiljø og hyggelige og dyktige kollegaer

 

Betingelsene er konkurransedyktige

 

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl (905 68 285), eller Anette Hansen (900 80 079). Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: ØSTFOLD ENERGI AS
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), Industri og produksjon, Ledelse
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Sogn og Fjordane
 Lærdal
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 28.01.2019
Søknadsfrist: 17.02.2019
Ref. nr.: 1028588
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Øystein Dahl
Telefon 905 68 285

Anette Hansen
Telefon 900 80 079