Instituttleder bygg og energiteknikk, Fakultet for TKD

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

 

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for bygg- og energiteknikk, er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling med tiltredelse 01.08.2019, med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger for til sammen 12 år. Stillingen som instituttleder innebefatter faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten ved instituttet. Du vil rapportere til dekan og inngå i dekanens ledergruppe.

 

Institutt for bygg- og energiteknikk er lokalisert i Pilestredet, tilbyr to bachelorprogrammer, to masterprogrammer, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og 700 studenter.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for bygg- og energiteknikk, er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling med tiltredelse 01.08.2019, med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger for til sammen 12 år. Stillingen som instituttleder innebefatter faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten ved instituttet. Du vil rapportere til dekan og inngå i dekanens ledergruppe.

 

Arbeidsoppgaver

 • sørge for nytenkning og videreutvikling av utdanningstilbudet, herunder tverrfaglig samarbeid med andre fagområder på fakultetet
 • tilrettelegge for gjennomføring av instituttets kjerneoppgaver; undervisning, FoU, formidling og innovasjon, i samsvar med strategier og vedtak truffet av styringsorganer og overordnet ledelse
 • bidra til videreutvikling av en positiv organisasjonskultur og et helsefremmende arbeidsmiljø
 • sørge for effektiv og hensiktsmessig organisering av instituttet og for god samhandling med fakultetsadministrasjonen
 • delta aktivt i fakultetets arbeid med internasjonalisering og digitalisering
 • sørge for at instituttet skaffer inntekter gjennom eksterne prosjekter

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på førstestillingsnivå innenfor instituttets fagområde
 • ledererfaring fra relevant virksomhet innenfor instituttets fagfelt, helst innen undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet
 • erfaring fra industri/ næringsliv vil være et pluss
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser
 • erfaring med, og god forståelse for, økonomistyring og personalledelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

 

 

Ønskede egenskaper

 • motiverende og inkluderende lederstil
 • motivasjon for å drive strategisk arbeid og utvikling for å nå organisatoriske mål
 • evne til å ta beslutninger og være løsningsorientert
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt
 • engasjement og entusiasme for stillingen

 

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • utfordrende og interessante lederoppgaver
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste inn cv, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • Tiltredende dekan Carl Christian Thodesen tlf. 454 88 252
 • Fakultetsdirektør Maren Kristine Moen, tlf. 928 98 609

 

Du kan også kontakte vår rekrutteringspartner Experis Executive ved

 • Seniorrådgiver Gisle Roll Ludvigsen, tlf. 934 68 168
 • Researcher Esme Lisanne Der Ouden, tlf. 483 39 577

 

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder. Lønn kroner 754 900-893 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

   

Ref:                     

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Ledelse
Underkategori: Forskning og utvikling
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 03.04.2019
Søknadsfrist: 05.05.2019
Ref. nr.: 1029328
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon +4793468168
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com

Esme Lisanne den Ouden
Esme.den.ouden@no.experis.com