Lærervikar

Manpower Oppvekst har samarbeidsavtaler med kommunale og private skoler i Østfold om leveranse av lærervikarer – og vi trenger nå å utvide vår vikarpool.

Når vi mottar en bestilling, ønsker vi å tilby den best egnede vikaren, så vi ønsker derfor å knytte til oss lærere med undervisningskompetanse i forskjellige fag.

 

Litt om stillingen:

Vi søker personer som ønsker å stå som tilkallingsvikar i vår vikarpool. Vi får bestillinger på vikariater i både korte og lange oppdrag.

 

Hos oss får du mulighet til å jobbe på forskjellige skoler, og du får frihet til å takke ja eller nei til de oppdragene vi tilbyr. Likelønnsprinsippet i Vikarbyrådirektivet garanterer at du får samme lønn som når du er ansatt direkte via skolen/kommunen/fylkeskommunen.

 

Kvalifikasjonskrav:

Vi ønsker medarbeidere som er kvalifisert til å jobbe i grunnskolen, videregående skoler, og hos kurstilbydere.

 

Lærere med godkjent utdanning har første prioritert både hos oss og våre kunder. Mangler du offentlig godkjenning, men er på vei til å få det, finnes det fortsatt muligheter.

 

Felles kvalifikasjonskrav for alle vikarer er:

Minimum 30 studiepoeng i pedagogikk og studiepoeng i minimum ett skolefag. Har du flere fag er det en fordel. Fagene norsk, naturfag og matematikk er mer etterspurt enn andre fag.

 

Har du fagbrev og ønsker å jobbe som faglærer i yrkesfag er det ønskelig at du har PPU.

 

Vi er også interessert om du har mastergrad/bachelor med PPU.

 

Barna våre er det viktigste vi har, så i tillegg til kvalifikasjonskravene, ønsker vi at de som søker har et oppriktig ønske om å være en del av barn og unges utvikling og læring – og er trygge voksenpersoner. Har du erfaring med å lede en klasse er det en klar fordel.

 

Mange av forespørslene etter vikarer har korte frister, så vi er spesielt interessert i de som kan stille på kort varsel. Derfor er det en fordel hvis du disponerer bil.

 

Utenlandsk søker?

Utenlandske søkere må ha sin utdanning godkjent gjennom Nokut og for å lønn som godkjent lærer må du også være godkjent hos Udir. Dette må dokumenteres.

Fremmedspråklige må dokumentere bestått norskprøve B1 eller høyere.

 

Interessert?

Søk direkte via denne annonsen. Oppgi hvilke fag du har undervisningskompetanse i.  Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende.

 

Søkere kan bli bedt om å presentere seg i et videointervju i forkant av tradisjonelt intervju.

 

Du kan også sende mail om du har noen spørsmål.

 

Stillingsinformasjon

Antall stillinger: 10
Industri: Manpower
Fagfelt: Oppvekst og undervisning
Arbeidssted: Østfold

Søk på stillingen

Publisert: 28.03.2019
Søknadsfrist: Snarest
Ref. nr.: 1029456
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Morten Strand
Morten.Strand@manpower.no