Terminalkoordinator

Manpower er ledende innen bemanning og rekruttering til privat og offentlig sektor. Vi tilbyr våre kandidater et bredt spekter av midlertidige og faste stillinger. Sammen med oss bygger du din karriere, og vi bidrar til at du når dine mål på kort eller lang sikt. Våre innovative og fleksible løsninger gjør oss til den komplette leverandør for våre kunder. Vi er landsdekkende med kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Følg oss på Facebook, Instagram, blogg og Twitter.

For stort og spennende oljeselskap, søker vi terminalkoordinator til å bistå avdelingen i Stavanger.

 

Start dato: ASAP

 

I rollen som terminalkoordinator skal man sørge for effektive og pålitelige laste -og losseoperasjon på forsyningsfartøy samtidig som at en god HMS kultur opprettholdes. Terminalkoordinator skal være tett på den daglige driften av terminalfunksjonen for å sikre at selskapets interesser blir ivaretatt gjennom fokus på styrende oppgaver. Baseselskapet er ansvarlig for utførelse av basetjenester, mens terminalkoordinator vil bidra med informasjon om selskapets behov og ønsker om prioriteringer gjennom å være bindeleddet mellom kundene i havet og aktivitetene som skal skje på forsyningsbasen. Vi har fokus på dagligdrift samtidig som man søker å jobbe med kontinuerlig forbedring og risikostyring med bruk av Selskapets verktøy og metoder

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere dagens aktiviteter på kaien i samråd med kunder, fartøy og leverandører
 • Skaffe seg oversikt over hvilken last som skal transporteres offshore og avhjelpe baseselskapet ved å etterlyse manglende last
 • Lage seilingsplan for den kommende uken ved å bestemme seilingsmønsteret til de enkelte fartøy basert på behovene til kundene i havet
 • Være Singel Point of Contact for forsyningsfartøyene når de ligger til kai
 • Lede daglige lastemøter ombord på fartøy
 • Tilegne seg kunnskap om de tekniske begrensningene på fartøyene og forsyningsbase for å kunne hjelpe kunder til å ta de riktige beslutningene
 • Optimalisere og følge opp bulk operasjoner
 • Avtale og rekvirere for det enkelte oppdrag innen terminaltjenester
 • Bestille og følge opp tankvaskoperasjoner
 • Utføre shipment-kontroll og oversende manifest til fartøy ved endt lasting
 • Delta i forbedringsarbeid innen fagområdet
 • Delta i HMS- og sikringsinspeksjoner (GEMBA)
 • Deltagelse i vaktordning
 • Behandle og effektuere søknader om prioriteter

 

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Bachelor nivå, logistikk fag kan være en fordel
 • Ønskelig med 1-3 års relevant erfaring
 • Gode engelsk og norsk kunnskaper (muntlig og skriftlig)
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy integritet og evne til å etterleve bedriftens verdier

 

 

Interessert?

Registrer din profil på www.manpower.no og søk på stillingen.

Registrer en fullstendig profil, da denne er grunnlaget for vår vurdering og beslutning om hvem som går videre.

 

 

Stillingsinformasjon

Antall stillinger: 1
Industri: Manpower
Fagfelt: Lager og logistikk
Underkategori: Terminalmedarbeider
Arbeidssted: Rogaland
 Stavanger
 Forus

Søk på stillingen

Publisert: 01.07.2019
Søknadsfrist: Snarest
Ref. nr.: 1030220
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Lone Trædal
Lone.Traedal@manpower.no