Leder for informasjonssikkerhet, sikring og beredskap

BKK er et ledende selskap på Vestlandet innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter alt fra produksjon av vannkraft og annen fornybar energi, til utbygging og drift av fiber-, strøm- og fjernvarmenett. Vi utvikler framtidens energiløsninger gjennom innovasjon, elektrifisering og nye energi- og infrastrukturløsninger. Vår visjon er å skape en bærekraftig framtid.

 

 

Du vil få det overordnete ansvar for informasjonssikkerhet, sikring og beredskap i BKK og sørge for at konsernet har et virkningsfullt system på alle nivå. Vi ser etter en ressursperson som skal videreutvikle god sikkerhetskultur på tvers av hele organisasjonen. Du vil få ansvar for å utforme et godt planverk, gjennomføre relevante tester og øvelser samt evaluering av konsernsystemet.

 

Som person er du en relasjonsbygger med gode kommunikasjonsegenskaper og evner å få til godt samarbeid på tvers i organisasjonen. Du er engasjert, ansvarsfull og selvstendig. I denne rollen må du tørre å utfordre og stille spørsmål samt ha god gjennomføringsevne. Du vil inngå i et team med dedikerte ressurser innen HMS, kvalitet og HR og rapportere til Konserndirektør for HR/HMS. Du vil ha faglig samarbeid med personvernombud.

 

Dine hovedoppgaver vil være:

 

  • utvikle og vedlikeholde krav, policyer og andre sikrings- og beredskapsrelaterte konsernføringer innenfor informasjonssikkerhet, fysisk sikring, personvern og beredskap
  • gjennomføre risikovurderinger, rapportere hendelser og utvikle god sikkerhetskultur
  • kompetansebyggende tiltak og relevante øvelser
  • løpende dialog med hele organisasjonen for å sikre fokus og tilbakemeldinger knyttet til sikring og beredskap
  • håndtere uønskede hendelser på effektiv måte
  • være en strategisk rådgiver og pådriver i spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet, sikring og beredskap
  • representere BKK i relevant nettverk, prosjekter og fagfora

 

Vår idealkandidat har høyere utdannelse, fortrinnsvis innen IT, erfaring med risikovurdering på konsernnivå og kjennskap til lov- og avtaleverket innenfor fagområdet. Erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet vil bli tillagt stor vekt. Gode samarbeidsevner, høye krav til presisjon i leveransene og masse godt humør er ønsket.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: BKK AS
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Ledelse
Arbeidssted: Hordaland

Søk på stillingen

Publisert: 01.07.2019
Søknadsfrist: 26.07.2019
Ref. nr.: 1030305
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Torill Elise Dahl Høgheim
Telefon 906 93 983
Torill.Hogheim@no.experis.com

Gunhild Nitter Schieldrop
Telefon 909 36 940
Gunhild.Nitter.Schieldrop@no.experis.com