Nye Veier AS søker Controller til Utbyggingsområde E18

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

 

Nye Veier AS søker Controller til Utbyggingsområde E18, Langangen - Dørdal

 

 

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Sikre korrekt prosjektrapportering og god intern kontroll over finansiell rapportering
 • Være en pådriver for å gjennomføre strategiske målsettinger i prosjektet
 • Bidra til fokus på kostnadseffektive prosesser og at prosjektrammen holdes
 • Være en pådriver for god kostnadsstyring og likviditetsstyring av prosjektet
 • Bidra til god mål- og resultatstyring i prosjektet
 • Utarbeide løpende økonomiske analyser, budsjett og prognoser for prosjektet
 • Sikre god risikostyring og intern kontroll, samt fasilitere risikostyring i prosjektet
 • Oppfølging mot leverandører, offentlige myndigheter og andre prosjektrelaterte forhold
 • Løpende rapportering og deltagelse i økonomifaglige nettverk internt i selskapet
 • Budsjett og regnskap for respektive utbyggingsområde

 

Stillingen rapporterer til Prosjektdirektør, evt. Utbyggingssjef i utbyggingsområde. Faglig rapportering til Leder for controlling.

 

Controllere som er lokalisert i et utbyggingsområde vil også være del av ledergruppen i området. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

 

 

Utdanning:

Master i økonomi eller tilsvarende

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra økonomistyring i større prosjekter, gjerne byggeprosjekter inn mot vei og anleggssektoren
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper, internt og mot andre interessegrupper

 

 

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

 

Arbeidssted: Rugtvedt, Telemark.   

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk stillingen på www.experis.no

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

 • Senior rådgiver Anette Theien, mobil: 416 81 772 / anette.theien@no.experis.com

 

Søknadsfrist: Snarest og innen 23. juni 2019.  

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Finance
Fagfelt: Økonomi / Regnskap / Lønn
Arbeidssted: Telemark

Søk på stillingen

Publisert: 14.06.2019
Søknadsfrist: 23.06.2019
Ref. nr.: 1030338
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Anette Theien
Telefon +4741681772
Anette.Theien@no.experis.com