Kategorileder jernbaneteknikk - Anskaffelser

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

 

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere. 

 

Vil du ta et strategisk ansvar for å utvikle leverandørmarkedet innen jernbaneteknikk?

 

Bane NOR styrker anskaffelsesorganisasjonen for å møte det økte investeringsnivået fremover. Strategisk styring og helhetliggjennomføring skal sikre forretningsmessige og kostnadseffektive anskaffelser, bidratil mer jernbane for pengene og utvikle Bane NOR til en attraktiv kunde ogbyggherre med et godt omdømme.

 

Du vil være en spydspiss i arbeidet med å lede og utvikle kategorien Jernbaneteknikk og bidra til økt strategisk forståelse hos ledelse, fagmiljøet og interne kravsettere. Sammen med ditt tverrfaglige kategoriteam forstår du fremtidige behov, utarbeider kategoristrategier og utvikler leverandørporteføljen for å møte Bane NORs fremtidige behov.

 

Vi søker deg som er tydelig, ambisiøs og har god forretningsforståelse. Du er en naturlig nettverksbygger som kommuniserer godt med andre, både internt og eksternt. God kjennskap til jernbanetekniske fag eller tilsvarende er et godt grunnlag for å lykkes i rollen. 

 

 

Arbeidsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene for denne sentrale rollen er:

 

 • Ha oversikt over Bane NORs fremtidige behov og markedets leveringsevne innenfor kategorien
 • Lede kategoriteam, etablere og utvikle kategoristrategi og handlingsplaner
 • Utvikle leverandørporteføljen
 • Identifisere og realisere gevinster
 • Holde tett kontakt andre kategoriteam, behovseiere og interne kunder
 • Analysere og formidle relevant produkt-, markeds- og leverandørinformasjon til anskaffelsesteam
 • Engasjere og utvikle teamet faglig for optimalisering av kategorien

 

 

Kvalifikasjoner

Følgende bakgrunn og utdannelse er viktig for å lykkes i denne rollen:

 

 • Høyere utdanning fra universitets- eller høgskolenivå innen relevante fagområder, minimum bachelorgrad
 • Solid erfaring fra kategoriledelse, anskaffelses- eller strategiarbeid og kompetanse innen offentlige anskaffelser
 • God kjennskap til jernbanetekniske fag

 

 

Personlige egenskaper

Følgende egenskaper er sentrale for å lykkes i denne rollen:

 

 • Du er ambisiøs, har god forretningsforståelse og evner å tenke helhetlig
 • Du er en motiverende leder som evner å få folk med på tvers av flere funksjoner i selskapet og er god på nettverksbygging og teamarbeid
 • Du er analytisk, strukturert og strategisk
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du har driv og høy gjennomføringsevne

 

 

Vi tilbyr

Det viktigste vil tilbyr deg i denne rollen er:

 

 • Spennende oppgaver med store muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for å være spydspissen innen et viktig fagområde
 • Dyktige fagfolk i teamet ditt
 • Gode pensjonsordninger
 • Personalbillett med VY sine tog
 • Fleksibel arbeidstid 

 

 

For mer informasjon rundt stillingen ta kontakt med våre rådgivere i Experis, Sissel Melkild, sissel.melkild@no.experis.com/ 40639890, og Karit Wiig, karit.wiig@no.experis.com/ 91317033.

Stillingsinformasjon

Kunde: BANE NOR SF
Antall stillinger: 1
Industri: Finance
Fagfelt: Innkjøp, Ledelse
Underkategori: - Innkjøp, Ledelse
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Fagperson, Leder

Søk på stillingen

Publisert: 18.07.2019
Søknadsfrist: 25.08.2019
Ref. nr.: 1030478
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Sissel Teoh Melkild
Telefon 40639890
Sissel.Melkild@no.experis.com

Karit Wiig
Telefon 91317033
Karit.Wiig@no.experis.com