Nye Veier AS søker Fagansvarlig elektro og automasjon

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Stillingen vil rapportere til Leder trafikantnytte og drift. Rollen vil også ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen spesielt ut mot utbyggingsprosjektene, samt leverandører innen relevante områder.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Fagansvarlig for elektro og automasjon i selskapet
 • Sikre etterlevelse av relevante lovkrav og håndbøker
 • Kontaktpunkt mot offentlige myndigheter som blant annet Vegdirektoratet, DSB og NKOM
 • Sikre at selskapets konkurransegrunnlag innfor eget fagfelt holdes oppdatert
 • Bidra ifm. evaluering av tekniske leveranser
 • Gi støtte til utbyggingsprosjekter i faglige spørsmål knyttet elektro og automasjon, samt sikre at kontraktuelle krav håndteres enhetlig
 • Bidra i prosessarbeid knyttet til systematisk ferdigstillelse, samt på vegne av selskapet godkjenne elektroleveransene før overlevering til drift
 • I driftsfasen sikre forsvarlig drift og utvikling via driftsentreprenøren, samt foreta kvalitetsrevisjoner av utført arbeid, samt tilstandskontroll av installasjoner og systemer innenfor elektro og automasjon
 • Være bindeledd mellom selskapet, konsulent/systemintegratorer
 • Delta og bidra aktivt i nasjonale fora for samordning og standardisering

 

Utdannelse og arbeidserfaring:

 • Rollen krever utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå
 • Formell elektro utdannelse og helst Elektro Installatør Gruppe L og Ekom. utdannelse
 • Aktuell kandidat bør ha erfaring med prosjektering, bygging og drift av elektro og automasjon i veianlegg med tunneler
 • Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning

 

Personlige egenskaper:

 • Du er åpen, ærlig og har høy grad av integritet
 • Du evner å tenke helhetlig og ønsker å levere gode resultater
 • Du er systematisk, analytisk og løsningsorientert
 • Du er en lagspiller som fokuserer på selskapets samlede resultater
 • Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 11. august 2019

Arbeidssted: Primært hovedkontoret i Kristiansand. Noe reising må påregnes

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

 • Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com
 • Anette Theien, mobil: 416 81 772 / e-post: anette.theien@no.experis.com.

 

MERK: På grunn av ferieavvikling vil det være noe redusert tilgjengelighet på telefon. Alle e-poster vil bli besvart innen høvelig tid. Vennligst følg registrer CV og søk via link i annonse.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), Bygg og anlegg
Underkategori: Elektro/Elkraft, Bygg / Anlegg, Prosjektledelse, - Engineering (Ingeniøryrker), - Bygg og anlegg
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
 Hovedkontor Kristiansand
Rolle: Fagperson, Prosjektleder

Søk på stillingen

Publisert: 28.06.2019
Søknadsfrist: 11.08.2019
Ref. nr.: 1030550
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Anette Theien
Telefon +47 41 68 17 72
Anette.Theien@no.experis.com