Dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

 

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) søker ny dekan.

 

Fakultet SAM tilbyr samfunnsvitenskapelig forskning og utdanning med direkte relevans for samfunns- og arbeidsliv med bachelor og master studier, samt to Ph.d. programmer. Vi utdanner kandidater innen sosialfag, økonomiske og administrative fag, journalistikk og mediefag, og arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Utdanningene og forskningen vår er forankret i vitenskapelige metoder og fremmer kritisk refleksjon.

Våre ansatte driver samfunnsvitenskapelig forskning med direkte relevans for samfunns- og arbeidsliv. I tillegg er Nettverksorganisasjonen Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og Handelshøyskolen (School of Management) tilknyttet fakultetet.  Fakultetet har om lag 4200 studenter og 280 ansatte. Vi holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

 

OsloMets strategiske plan beskriver vår profil og universitetets hovedmålsettinger fram mot 2024.

 

Til Fakultet for samfunnsvitenskap søker vi en strategisk og tydelig leder som kan bidra til universitetets ambisjon om å bli ledende innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Dekan har ansvar for å forberede saker til fakultetsstyret og for å iverksette vedtak besluttet av fakultetsstyret, universitetsstyret og av rektor. Dekanen har resultatansvar.

 

Fakultetsstyret er fakultets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen. Dekan er leder av fakultetsstyret. Dekan er øverste leder for fakultetets samlede virksomhet, innenfor de rammer som er fastsatt av fakultetsstyret, universitetsstyret eller rektor.

 

Dekanens oppgaver er

 • å legge til rette for at fakultetsstyret kan fastsette mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet
 • å lede fakultetsstyret, legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av fakultetet, og bidra til å utvikle kompetansen blant fakultetets ansatte og ledere
 • å bidra til at universitetets faglige virksomhet holder høy internasjonal kvalitet og at nyskapning og formidling gis høy prioritet
 • å bidra til profilering og utvikling av OsloMet som en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn

 

Vi søker deg som har

 • førstekompetanse
 • erfaring fra undervisning, forskning- og utviklingsarbeid, formidling og nyskapning
 • dokumenterbare resultater med å bygge en kultur for utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet
 • ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner

 

Videre kreves det

 • kunnskap i økonomi- og ressursforvaltning, samt lov og avtaleverk i offentlig sektor
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • kunnskap i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen høyere utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

 

Vi ønsker en dekan som

 • har evne til å utøve strategisk ledelse
 • har en motiverende, inkluderende og resultatorientert leder stil, og kan identifisere seg med OsloMet’s verdier; lærende, nyskapende, mangfoldige
 • har gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • er en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitets medarbeidere og studenter

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og idrett

 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1474. Lønn kroner 963 200 – 1 152 500 pr. år (lønnstrinn 86 – 94). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ansettelse skjer på åremål for 4 år med tiltredelse 1.1.2020.  

 Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no
 • Direktør org./virksomhetsstyring Tore Hansen, mobil 951 80 114, epost: toreha@oslomet.no

 

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil 934 68 168 eller researchleder Myen Nguyen Michaelsen mobil 938 73 737 i Experis Executive.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:        27.08.2019

Ref:                      19/07787

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Ledelse, Forskning og utvikling
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo, Akershus
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 07.08.2019
Søknadsfrist: 27.08.2019
Ref. nr.: 1030890
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon +4793468168
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com

Myen Michaelsen
Myen.Michaelsen@no.experis.com