Nye Veier AS søker Seniorrådgiver veioptimalisering

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

Nye Veier AS søker Seniorrådgiver veioptimalisering.

Stillingen vil rapportere til Leder for veisikkerhet og optimalisering. Rollen vil også ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen spesielt ut mot utbyggingsprosjektene, drift og trafikantnytte og mot eksterne aktører som Statens vegvesen.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sentral i etableringen av standarder for teknologivalg («Normalveien») innen fagområdene vei, veiteknologi og sikkerhet, for å sikre kostnadseffektive løsninger i et livsløpsperspektiv
 • Sentral i arbeidet knyttet til selskapets kontakt med myndighetssiden i Statens vegvesen, herunder fravik fra vegnormaler, høringer, standardvalg etc.
 • Ansvar for fraviksprosessen
 • Lede større veifaglige utredninger, herunder konsulentinnkjøp
 • Bistå i etableringen av kontakt og gode samarbeidsrelasjoner med relevante kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Bistå aktivt i prosjektstøtte og prosjektoppfølging
 • Ivareta kompetansedeling og erfaringsoverføring innen eget fagområde
 • Bidra i utarbeidelsen av prosedyrer m.v. relatert til kjerneprosessene i Nye Veier

 

Utdannelse og arbeidserfaring:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå
 • Erfaring fra større virksomhet med komplekse infrastrukturprosjekter
 • God forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • Bred erfaring innen utvikling av teknologiske løsninger og standarder, gjerne i grensesnittet Byggherre - rådgiver – entreprenør
 • Gjerne erfaring fra modellbasert planlegging og prosjektering, med VDC som metodeverktøy
 • God innsikt i kontraktsarbeid
 • Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning

  

Personlige egenskaper:

 • Du er åpen, ærlig og har høy grad av integritet
 • Du evner å tenke helhetlig og ønsker å levere gode resultater
 • Du er systematisk, analytisk og løsningsorientert
 • Du er en lagspiller som er lojal mot selskapets mål
 • Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 20 oktober 2019

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

Merk: Grunnet høstferie har fristen blitt forlenget til 20 oktober 2019.

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Anette Theien, mobil +47 41 68 17 72 / e-post: Anette.Theien@no.experis.com

Steinar Instefjord, mobil: + 47 94 85 72 02 / e-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Forskning og utvikling, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: - Engineering (Ingeniøryrker), - Bygg og anlegg
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
 Hovedkontor Kristiansand
Rolle: Fagperson, Rådgiver

Søk på stillingen

Publisert: 08.10.2019
Søknadsfrist: 20.10.2019
Ref. nr.: 1031115
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Anette Theien
Telefon +47 416 81 772
Anette.Theien@no.experis.com

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 948 57 202
Steinar.Instefjord@no.experis.com