Daglig leder

Villa Vika er en barnevernsinstitusjon, landlig beliggende ved Trondheimsfjorden i Muruvik, ca. 4 km nord for tettstedet Hommelvik i Malvik kommune.  

 

Villa Vika er godkjent av Bufetat og har en tydelig profil på tett oppfølging og relasjonsbygging, små enheter, en familielik struktur, god skoleoppfølging og en aktiv fritid. Institusjonen har 13 godkjente plasser, fordelt på fire avdelinger og 45 årsverk. Beboergruppen er barn/unge fra 12-18 år av alle kjønn i både grunnskole og videregående skole fra hele landet. Passeringer etter bvl. §§ 4-4, 5. ledd, 4-6 og 4-12.   

 

Vi skal være en kompetent, handlekraftig og tydelig barnevernsinstitusjon som gjennom oppmerksomt nærvær, skal gi barna mestringsopplevelser og legge grunnlaget for et godt voksenliv.

Vi tror på at alle mennesker har mulighet til positiv utvikling! Forutsetninger for dette er god omsorg, opplevelse av tilhørighet, mestring, kompetanse og selvverd. Gjennom oppmerksomt nærvær og faglig entusiasme ønsker vi å være en arena for utvikling og positiv forandring! Vi søker en leder som kan identifisere seg med oss og vårt menneskesyn, som tror på at utvikling skapes gjennom god omsorg, forutsigbarhet og trygghet. Dette gjennomsyrer vår kultur samt arbeidsmetodikk – og følgelig hvordan vi skal og bør ledes.  

 

Som daglig leder vil dine arbeidsoppgaver primært deles inn i tre hovedkategorier.  

Administrasjon - daglig drift og utvikling i tråd med Institusjonsplan, lover og forskrifter m.m. Budsjettering, regnskap, rapportering internt og eksternt.  

Ledelse – personalansvar for selskapets ledergruppe. Kulturbygging for å sikre et enda bedre samspill innad i organisasjonen og for å påse at alle avdelinger jobber mot felles mål.  

Ekstern dialog – Informasjonsarbeid og kommunikasjon med offentlige instanser, spesielt Malvik kommune, samarbeidsskoler og Bufetat. Kontakt med relevante fagmiljøer og organisasjoner, eksempelvis LO/FO.  

 

Etter krav fra «Forskrift om krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner» må du minst ha treårig høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå, samt tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse. Videre er det ønskelig med en administrativ og økonomisk sterk kandidat med god kjennskap til barnevernsproblematikk og lovverk.  

 

Vi vil gjerne høre hvordan dine personlige egenskaper og motivasjon samsvarer med vår organisasjon og kultur, samt hvordan disse vil komme til uttrykk i din ledergjerning her hos oss.  

 

For nærmere informasjon kontakt Experis Executive v/Emil Lutterloh-Lie, tlf. 468 91 281 eller Karina Karlsen, tlf. 928 92 082. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.  

Stillingsinformasjon

Kunde: VILLA VIKA AS
Antall stillinger: 1
Industri: Experis
Fagfelt: Helse, Oppvekst og undervisning, Ledelse
Underkategori: Andre faggrupper innen Helse, - Helse og sosialarbeid, - Oppvekst og undervisning, Ledelse
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Trøndelag
 Malvik
Rolle: Leder, Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 30.09.2019
Søknadsfrist: 20.10.2019
Ref. nr.: 1031448
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Emil Lutterloh Lie
Telefon 468 91 281
Emil.Lutterloh.Lie@no.experis.com

Karina Karlsen
Telefon 928 92 082
Karina.Karlsen@no.experis.com