Det foregår nå vedlikehold på disse web-sidene i tidsrommet 20. februar 2020 kl. 16:00 GMT til 26. februar 2020 kl. 11:00 GMT. Innlogging er deaktivert, og web-sidene vil kunne oppleves noe ustabile. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

HR - Manager

Manpower er ledende innen bemanning og rekruttering til privat og offentlig sektor. Vi tilbyr våre kandidater et bredt spekter av midlertidige og faste stillinger. Sammen med oss bygger du din karriere, og vi bidrar til at du når dine mål på kort eller lang sikt. Våre innovative og fleksible løsninger gjør oss til den komplette leverandør for våre kunder. Vi er landsdekkende med kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Følg oss på Facebook, Instagram, blogg og Twitter.

Er du en som trives med operativt HR arbeid og som vil bli en del av et team som skal bygge opp effektive arbeidsprosesser internt ifb integrasjon av flere selskaper?

 

 

Med 900 medarbeidere ved 27 kontorer i 11 land, trenger vi flere faste medarbeidere på vårt HR team. Nettopp slike medarbeidere er avgjørende for at vi skal nå vår målsetting om å bli verdens ledende leverandør av innovasjon, teknologi og utstyr for land- og sjøbasert havbruk.

 

 

Din typiske arbeidshverdag

 

Arbeidshverdagen på Frøya vil være variert, så vi håper du liker nye utfordringer. Du vil bidra med generell støtte til ansatte og ledere og noen av arbeidsoppgavene dine vil være følgende:

 

Onboarding av nyansatte.

 

Oppfølging av ansettelsesprosesser og utarbeidelse av arbeidsavtaler.

 

Vedlikeholde av rutiner og dokumenter tilknyttet HR-området.

 

Kompetansekartlegging, herunder sikre effektiv kontroll og lagring av sertifiseringer og dokumentert opplæring.

 

Sykefraværsoppfølging, herunder dialogmøter og oppfølging av ansatte

 

Rapportering av månedlige HR nøkkeltall, også på et globalt nivå

 

Bistå i rekrutteringsprosesser ved innleie av konsulenter

 

Generell operativ støtte og veiledning innen HR-området

 

Håndtere personalsaker i samarbeid med operativ driftsledelse

 

Bidra til digitalisering og effektivisering av oppgaver i avdelingen

 

Følge opp og støtte ledere ifb utviklings- og prøvetidssamtaler mm

 

Andre relevante oppgaver ved behov

 

 

Din bakgrunn og personlighet

 

Vi ønsker din støtte i utviklings og holdningsskapende arbeid. Du bør være modig, nysgjerrig og moden. Du fullfører og jobber resultatorientert. Du er initiativrik, selvstendig og bestemt. Vi ønsker at du har god driv og trives med høyt tempo. Fleksibel og flink med folk er en forutsetning, og engelsk er et must. Det vektlegges at du er en effektiv bruker av systemer.

 

 

Arbeidssted er Frøya og Hitra. Det er ønskelig at kandidaten har fast bopel på Frøya eller Hitra, da det ikke vil være hensiktsmessig med pendling.

Du har behov for førerkort kl.B.

Du må være flytende i både engelsk og norsk og generelt god på kommunikasjon.

 

 

 

Vi tilbyr

 

Det vi kan tilby deg er gode utviklingsmuligheter i et selskap som har en solid posisjon i en bransje som vokser kraftig internasjonalt. Vi har dessuten konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. I tillegg får du jobbe med høyt kompetente kolleger og et uformelt miljø.

 

 

 

Om oss

 

ScaleAQ er en ledende global leverandør av utstyr og løsninger til havbruksindustrien, med kunder i over 40 land og mer enn 900 ansatte. Selskapet har nærmere 40 års erfaring fra bransjen, og kontorer i Norge, Skottland, Island, Spania, Tyrkia, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam. ScaleAQ sin produktportefølje dekker alle områder innen landbasert og sjøbasert havbruk. Fokus på produktutvikling, Marine Engineering og digitalisering har gitt selskapet en sterk posisjon, og gjort oss til en foretrukken partner for havbrukere verden over.

 

 

 

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Senior Rådgiver Hillgun Kiil hos Manpower på tlf. 95171923.

 

Det vil i perioden 10 - 26 februar ikke være mulig å søke gjennom annonsen. Dette skyldes systemendring hos Manpower. Send søknad og CV på e-post til: hillgun.kiil@manpower.no.

Søknadsfrist snarest og senest 06.03.2020.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende og kun aktuelle søkere vil bli kontaktet.

 

  

 

 

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: SCALE AQUACULTURE AS
Antall stillinger: 1
Industri: Manpower
Fagfelt: HR / personal
Underkategori: HR medarbeider / konsulent / koordinator, HR manager / ansvarlig
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Trøndelag
 Frøya
Rolle: Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 19.02.2020
Søknadsfrist: 06.03.2020
Ref. nr.: 1032647
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Hillgun Kiil
Telefon +4795171923
Hillgun.Kiil@manpower.no