Det foregår nå vedlikehold på disse web-sidene i tidsrommet 20. februar 2020 kl. 16:00 GMT til 26. februar 2020 kl. 11:00 GMT. Innlogging er deaktivert, og web-sidene vil kunne oppleves noe ustabile. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Business Intelligence Data Architect

Til Fjord Line Digital Development søker vi nå etter flere IT-medarbeidere som vil være med på å utvikle bransjens beste digitale kundereise og lage unike applikasjoner til støtte for våre superhelter til sjøs og på land. Vi har høye digitale ambisjoner og trenger flere kloke IT hoder.

 

Å jobbe i Fjord Line krever høy faglig kompetanse, men mest av alt et brennende ønske om å gjøre en forskjell. Hos oss får du mulighet til å ha et eierskap til det du gjør, du former og følger løsningene hele veien fra ide til forvaltning. Du vil få faglige utfordringer, stor frihet i problemløsningen og muligheter til å utforme sentrale deler av IT-arkitekturen vår.

 

Vi mener alvor når vi sier at vi skal bli bransjens beste og trenger deg som utfordrer oss til å tenke smartere, som er motivert for oppdraget og som vil være med å skape helt nye og unike brukeropplevelser. Dersom du er klar for at brukeropplevelsene du lager skal være med på å forenkle hverdagen til rundt 1 500 000 passasjerer årlig eller lette arbeidsdagen til dine 800 kollegaer på sjø og land hører vi gjerne fra deg.

 

Digital Development søker erfaren arkitekt / data analyst, som har erfaring fra ulike teknologier, verktøy og metoder for å etablere og utvikle datasjø eller datavarehus.

 

Du vil jobbe med:  

Intern rådgivning mellom eksterne partnere/leverandører, intern IT og forretningen.

Strukturering av data fra ulike kilder f.eks. relasjonsdatabaser (SQL), semi-strukturerte kilder (CSV, XML, JSON) og ustrukturerte data (SoMe, dokumenter, epost, PDFer, etc).

Vasking av datasett.

Bearbeiding fra rådata til analysedata.

PowerBI, Dataflow, Databricks / Spark.

 

Hvem er du? 

Du er kundeorientert og nysgjerrig med god forretningsforståelse.

Du elsker å lage system og struktur i store informasjonsmengder og få mening ut av kaos.

Du liker å ta initiativ og finne gode løsninger som gir verdi for forretningen.

Du ser lett sammenhenger og nytteverdien i god informasjonsarkitektur.  

Vi foretrekker å ha løsningene våre i sky, så kjennskap til tjenester og muligheter i Azure (eller andre skyer) er en fordel.

Viktigst av alt er likevel evnen til å sette seg inn i ny teknologi og problemstillinger på en effektiv måte. 

For å trives hos oss må du like å ta ansvar, jobbe selvstendig eller i små team og snakke godt med ulike forretningsområder.

 

 

Om Fjord Line

For Fjord Line handler kundereisen om så mye mer enn å frakte våre passasjerer fra A til B. Fjord Line er et moderne rederi som har som visjon å bevege mennesker både fysisk og emosjonelt. Rederiet er i kraftig vekst som følge av nye skip og et utvidet tilbud til passasjerer og godstransportører. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods.  

Fjord Line ble startet i 1993 og har i dag om lag 830 ansatte. Av dem arbeider 230 i landorganisasjonene i Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand, Sandefjord, Strömstad og Hirtshals, mens 600 er sjøansatte på helårsbasis. Bemanningen øker med om lag 150 medarbeidere i sommerhalvåret.

 

Fjord Line disponerer en moderne flåte om fire fartøy. MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og de største cruisefergene i verden som seiler med såkalt single fuelled LNG engine . Det innebærer at skipenes motorer utelukkende drives av flytende naturgass (LNG), noe som gir langt mindre miljøutslipp enn bruk av tradisjonell tungolje. Gjennom denne miljøsatsingen ligger Fjord Line i forkant av nye og strengere utslippsbestemmelser, og miljøgevinsten er betydelig langs kysten og i de fire havnene som cruisefergene anløper.

 

For spørsmål om stillingene kontakt Kenneth Kallestad i Experis (kenneth.kallestad@no.experis.com)

 

Stillingsinformasjon

Kunde: Fjord Line AS
Antall stillinger: 1
Industri: Experis
Fagfelt: IT
Arbeidssted: Vestland, Hordaland

Søk på stillingen

Publisert: 18.02.2020
Søknadsfrist: 25.02.2020
Ref. nr.: 1032730
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Kenneth Kallestad
Kenneth.Kallestad@no.experis.com

Gunhild Nitter Schieldrop
Gunhild.Nitter.Schieldrop@no.experis.com