DevOps Engineer

Til Fjord Line Digital Development søker vi nå etter flere IT-medarbeidere som vil være med på å utvikle bransjens beste digitale kundereise og lage unike applikasjoner til støtte for våre superhelter til sjøs og på land. Vi har høye digitale ambisjoner og trenger flere kloke IT hoder.

 

Å jobbe i Fjord Line krever høy faglig kompetanse, men mest av alt et brennende ønske om å gjøre en forskjell. Hos oss får du mulighet til å ha et eierskap til det du gjør, du former og følger løsningene hele veien fra ide til forvaltning. Du vil få faglige utfordringer, stor frihet i problemløsningen og muligheter til å utforme sentrale deler av IT-arkitekturen vår.

 

Vi mener alvor når vi sier at vi skal bli bransjens beste og trenger deg som utfordrer oss til å tenke smartere, som er motivert for oppdraget og som vil være med å skape helt nye og unike brukeropplevelser. Dersom du er klar for at brukeropplevelsene du lager skal være med på å forenkle hverdagen til rundt 1 500 000 passasjerer årlig eller lette arbeidsdagen til dine 800 kollegaer på sjø og land hører vi gjerne fra deg.

Til vår IT-avdeling søker vi ny kollega til å bistå både drift og utvikling av våre ulike digitale tjenester, både interne og eksterne.

 

 

Du vil jobbe med

  • monitorering og overvåkning av ulike tjenester (hovedsakelig i Azure)
  • identifisering av flaskehalser
  • infrastructure as code
  • jobbe med å sikre riktig informasjonsflyt mellom ulike tjenester
  • deploy og release management
  • CI/CD prosesser
  • sikkerhet i tjenester og i infrastruktur/arkitektur

 

Du vil jobbe tett på vår egen utviklingsavdeling for å lage og vedlikeholde løsninger for både gjester og ansatte.

 

 

Hvem er du?

Du er kundeorientert og nysgjerrig med god forretningsforståelse.

Du har en tydelig og sikkerhetsbevisst holdning, men samtidig nysgjerrig og lærevillig når det kommer til nye teknologier.

 

Det er supert om du kan vise til noen års arbeidserfaring fra relevant devops rolle og har en relevant høyskole-/universitetsutdannelse i bunn, men er du nyutdannet med den rette attityden så vil vi gjerne høre fra deg også.

 

Vi foretrekker å ha løsningene våre i sky, så kjennskap til tjenester og muligheter i Azure (eller andre skyer) er en fordel.

 

Viktigst av alt er likevel evnen til å sette seg inn i ny teknologi og problemstillinger på en effektiv måte.

 

For å trives hos oss må du like å ta ansvar, jobbe selvstendig eller i små team og snakke godt med ulike forretningsområder.

 

Du liker å jobbe med utvikling av tjenester/API og automatisering av oppgaver/prosesser og er opptatt av utvikling skal være strømlinjeformet og automatisert.  

 

 

Om Fjord Line

For Fjord Line handler kundereisen om så mye mer enn å frakte våre passasjerer fra A til B. Fjord Line er et moderne rederi som har som visjon å bevege mennesker både fysisk og emosjonelt. Rederiet er i kraftig vekst som følge av nye skip og et utvidet tilbud til passasjerer og godstransportører. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods.  

Fjord Line ble startet i 1993 og har i dag om lag 830 ansatte. Av dem arbeider 230 i landorganisasjonene i Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand, Sandefjord, Strömstad og Hirtshals, mens 600 er sjøansatte på helårsbasis. Bemanningen øker med om lag 150 medarbeidere i sommerhalvåret.

 

Fjord Line disponerer en moderne flåte om fire fartøy. MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og de største cruisefergene i verden som seiler med såkalt single fuelled LNG engine . Det innebærer at skipenes motorer utelukkende drives av flytende naturgass (LNG), noe som gir langt mindre miljøutslipp enn bruk av tradisjonell tungolje. Gjennom denne miljøsatsingen ligger Fjord Line i forkant av nye og strengere utslippsbestemmelser, og miljøgevinsten er betydelig langs kysten og i de fire havnene som cruisefergene anløper.

 

For spørsmål om stillingene kontakt Kenneth Kallestad i Experis (kenneth.kallestad@no.experis.com)

 

Stillingsinformasjon

Kunde: Fjord Line AS
Antall stillinger: 1
Industri: Experis
Fagfelt: IT
Arbeidssted: Vestland, Hordaland

Søk på stillingen

Publisert: 18.02.2020
Søknadsfrist: 25.02.2020
Ref. nr.: 1032735
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Kenneth Kallestad
Kenneth.Kallestad@no.experis.com

Gunhild Nitter Schieldrop
Gunhild.Nitter.Schieldrop@no.experis.com