Sommerjobb hos Nye Veier, Prosjekt E39 Sørvest

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av femten veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

Nye Veier ønsker å knytte til seg studenter som ønsker å lære og ikke minst bidra i sommermånedene 2020.

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Kristiansand i Vest-Agder og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 blir trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Ansvar og arbeidsbeskrivelse:

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som studerer fag som er aktuelle for området. Nye Veier vil kunne tilby oppgaver som er relevante for studiene, men oppgavene vil også variere avhengig av prosjekter og hva som må løses.

 

Merk: Det er nødvendig med gyldig førerkort.

 

Utdannelse og fagområder:

Pågående høyere utdannelse, fortrinnsvis masternivå, men dette er ikke er krav.

Studenter med fagretning innen industriell og/eller samfunnsøkonomi, analyse, risikostyring, samfunnsansvar, HMS og innovasjon oppfordres til å søke.

 

Personlige egenskaper:

Du må ha en operativ og serviceinnstilt profil med utpreget samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det vil være avgjørende at du er selvmotiverende og med et ønske om å lære. Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne. Du må også kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

 

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil få muligheten til å utvikle deg selv og ta del Nye Veiers egen bedriftskultur hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid, nytenkning og vil gi deg muligheten til lære av noen av de fremste innen bransjen. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, innskuddspensjon, gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:

Experis AS samarbeider med Nye Veier i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av dem. Registrer din CV og søk på stillingen med søknadstekst på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 29 februar 2020

Arbeidssted: Prosjektkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Sommeren 2020 og etter avtale

Kontraktsform: Sommerjobb, fulltid

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), Bygg og anlegg
Stillingstype: Fulltid, Sommerjobb
Arbeidssted: Agder
 Kristiansand
 Prosjektkontor, E39 Kristiansand
Rolle: Annet

Søk på stillingen

Publisert: 04.02.2020
Søknadsfrist: 29.02.2020
Ref. nr.: 1032747
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com