Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Norges Handelshøyskole (NHH) er blant Europas ledende handelshøyskoler. NHH har et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-

 

administrativ utdanning i Norge. NHH har 3400 studenter og 400 ansatte.

 

Avdelingen og stillingen

Dette er en ny stilling som leder for den nyopprettede avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt. Avdelingen samler tidligere adskilte enheter og består av tre seksjoner: Seksjon for kommunikasjon og marked, Seksjon for ekstern aktivitet og Servicesenteret. Det er totalt 15 ansatte. I avdelingen er det etablert en redaksjon med det operasjonelle ansvaret for formidlingsaktivitet og mediekontakt. Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe.

 

Stillingen innebærer et bredt ansvar for å synliggjøre NHH som en viktig aktør i Norge så vel som internasjonalt. Dette omfatter arbeid knyttet til kommunikasjon, markedsføring, samfunnskontakt, omdømme, alumniaktivitet, eksterne relasjoner og servicetjenester. NHHs strategi setter ambisiøse mål på disse områdene. Ett av strategiens satsingsområder er «Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid». NHH skal derfor satse sterkere på formidling og kommunikasjon og bidra til å sette premisser og påvirke retning for samfunnsdebatten på sentrale fagområder for en internasjonal handelshøyskole. Høye målsetninger om inntakskvalitet og mangfold i studentmassen setter også høye krav til kommunikasjons- og omdømmearbeid i relasjon til rekrutteringsarbeidet.

 

Ansvarsområder

 • lederansvar for avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
 • overordnet ansvar for arbeid med omdømme, intern og ekstern kommunikasjon samt markedsføring overfor ulike målgrupper for NHHs aktiviteter
 • kommunikasjons- og omdømmestrategi
 • forskningsformidling
 • informasjon og markedsføring av studieprogram i samarbeid med studieadministrasjonen og NHH Executive
 • mediekontakt
 • internkommunikasjon
 • websider og sosiale medier
 • analyse og kartlegging av omdømme og av effekter av ulike kampanjer og tiltak
 • overordnet ansvar for eksterne relasjoner, alumniarbeid, NHHs servicesenter, arrangementer

 

Kvalifikasjonskrav

 

Aktuelle kandidater for stillingen må ha:

 • relevant utdanning på masternivå (realkompetanse kan i særlige unntakstilfeller erstatte utdanningskravet)
 • relevant ledererfaring og tydelig oppnådde resultater
 • erfaring med ansvar for oppgaver knyttet til samfunns- og mediekontakt, markedsføring og omdømmearbeid
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

 

Aktuelle kandidater bør ha

 • analytiske evner og erfaring med analyse av omdømmearbeid, markedsføringskampanjer etc.
 • god forståelse for aktiviteten ved en handelshøyskole og hvordan denne interagerer med ulike typer interessenter (samfunns- og næringsliv, potensielle studenter, alumni, nasjonale og internasjonale partnere)
 • stor interesse for og allmennkompetanse innen fagområdene til en handelshøyskole

 

Personlige egenskaper

Vi leter etter en ambisiøs og tydelig leder som kan sette kurs, motivere og inspirere.

Du må kunne sette og kommunisere tydelige mål, og du må skape entusiasme og et felles driv mot å nå disse målene. Du må være utviklingsorientert og ha meget gode samarbeidsevner. Du må ha høy arbeidskapasitet.

 

NHH tilbyr

 • et engasjerende og godt miljø både faglig og sosialt
 • faglige utfordringer
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • inkluderande arbeidsliv
 • velferdsgoder som subsidiert trening hos Sammen, trening i arbeidstiden, bedriftshytte og gratis parkering

 

Stillingen har kode 1060 avdelingsdirektør og lønnes etter statens regulativ fra kr. 905.600,-  til kr. 1.083.500.- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent som innskudd i Statens Pensjonskasse (www.spk.no).

 

Generell informasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne.  

 

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Stillingsinformasjon

Kunde: Norges Handelshøyskole
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Forskning og utvikling, Ledelse, Organisasjonsutvikling
Underkategori: Ledelse
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Vestland
 Bergen
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 19.02.2020
Søknadsfrist: 25.02.2020
Ref. nr.: 1032827
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Anette Hansen
Telefon 900 80 079
Anette.Hansen@no.experis.com

Marthe Tønder Borchgrevink
Telefon 934 42 924
Marthe.Tonder.Borchgrevink@no.experis.com