Administrerende direktør

Nettselskapet AS er et resultat av fusjonen mellom nettvirksomhetene til Fosen Nett AS, Orkdal Energinett AS og Sodvin Nett AS. Målsettingen med fusjonen er å videreføre og videreutvikle nettvirksomheten i et fremtidsrettet, effektivt og robust nettselskap. Nettselskapet AS skal ha forankring i regionen og sikre lokal kundeservice og lokale arbeidsplasser.  

 

Selskapet vil ha et markedsområde med til sammen 24 000 kunder i kommunene Heim, Orkland, Ørland og Indre Fosen. Selskapet er blant de 15 største nettselskapene i Norge.

 

Vi ønsker å skape et fremtidsrettet, effektivt og robust nettselskap, med tydelig forankring i regionen. Vi tror på en desentral og distribuert organisering, med fullskala virksomhet i alle de tidligere konsesjonsområdene. Slik sikrer vi nærhet til kunder, lokalkunnskap, høy servicegrad og beredskap. Vi ønsker å bidra til næringsutvikling i konsesjonsområdene ved å være en konstruktiv og aktiv utviklingspartner.

 

Som administrerende direktør vil du være ansvarlig for å videreføre samlingen og utviklingen av det fusjonerte selskapet. Dette innebærer ansvar for:

  • Utvikle og bygge en kultur med fundament i fellesskap og lagfølelse
  • Effektiv drift gjennom omstilling og utvikling slik at eiernes krav til avkastning og nettleie blir oppfylt
  • Videreutvikling av felles arbeidsprosesser og dokumenterte rutiner
  • Lede og videreutvikle Nettselskapets ledergruppe

Administrerende direktør ventes også å ha følgende arbeidsoppgaver knyttet til utadrettet virksomhet:

  • Være tilstede på og i relevante nettverk
  • Dialog med lokalt næringsliv
  • Dialog med politisk landskap

 

Vi søker en tydelig og robust leder med erfaring fra sentrale lederroller i komplekse virksomheter, hvor du har forholdt deg direkte til et styre. Du har gjerne kjennskap til energibransjen. Høyere utdannelse innen tekniske fag og/eller økonomiske fag vil være en fordel, men ikke et absolutt krav. Relevant og vesentlig erfaring fra bransjen eller nært beslektede bransjer kan kompensere for manglende formell kompetanse.

 

Dine personlige egenskaper må komme tydelig til uttrykk i din ledergjerning. Vi søker en kandidat som leder gjennom ansvarliggjøring, tydelig kommunikasjon, som sprer trygghet og stabilitet i organisasjonen så vel som omgivelsene og som sikrer fremdrift i tråd med eiernes forventning.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Experis Executive ved Anne Dordi Alseth, tlf., 924 48 268, eller Emil Lutterloh-Lie. Tlf., 468 91 281. Alle henvendelser til Experis behandles konfidensielt i innledende fase, om ønskelig også ovenfor vår oppdragsgiver.

 

Job Information

Customer: NETTSELSKAPET AS
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Management
Sub Category: Management
Type: Permanent
Location: Trøndelag
 Trondheim, Leksvik, Meldal, Orkdal, Rissa, Ørland, Agdenes, Bjugn, Hemne, Snillfjord
 En av selskapets tre lokasjoner
Role: Manager, Managing director

Apply for Position

Published: 12/11/2019
Deadline: 24/11/2019
Reference No.: 1031621
Apply for Position

Contact Information

Anne Dordi Alseth
Phone 924 48 268
Anne.Dordi.Alseth@no.experis.com

Emil Lutterloh Lie
Phone 468 91 281
Emil.Lutterloh.Lie@no.experis.com