Fagansvarlig Analyse / Data scientist

SpareBank 1- alliansen er Norges nest største finansaktør. Selskapet er en fullverdig leverandør av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter.

Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar) eier 19,5 % av Sparebank 1 Gruppen AS. SamSpar eies av 10 selvstendige sparebanker og er «en allianse i alliansen». SamSparbankene har ca. 70 kontorer og 1200 ansatte.

Sentral rolle i arbeidet med datadrevet kundeinnsikt hos Norges nest største finansaktør!

 

Å utvikle kundeinnsikt er sentralt for å bygge lojalitet og sikre god dialog med kundene. SpareBank 1 har et rikt datagrunnlag og har komment langt, men har store ambisjoner. Til å utvikle området videre søker vi en fremoverlent og initiativrik Analytiker / Data scientist med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen vil være sentral i arbeidet med å løfte selskapets kompetanse innenfor analyse og datadrevet kundedialog.

 

Du vil jobbe i et tverrfaglig CRM-team med dyktige kollegaer i nær dialog med bankene og ressurser fra SamSpars datavarehus. Utarbeidelse av kundeinnsikt for å gjøre de rette strategiske prioriteringene, definering av målgrupper for markedsaktiviteter (herunder bruk av maskinlæring) og effektmåling av aktiviteter etc. vil være sentrale oppgaver.

 

Det tekniske oppsettet for analyse og data science består i dag av en databaseserver (MS SQL Server) med både ferdigpreparerte tabeller for analyse og rene kildedata. Vi har en egen applikasjonsserver for maskinlæring (Python), og det er satt opp integrasjon mot kampanjestyringsverktøy for å levere analyseresultater som grunnlag for markedsaktiviteter.

 

Bank- og finansnæringen er i rask utvikling, og endringer i teknologi og stadig nye aktører driver utviklingen videre. SpareBank 1 alliansen ønsker å være i forkant av utviklingen og sørge for økt innovasjon, for å sikre lønnsom vekst. På lengre sikt har alliansen ambisjoner om å jobbe mer datadrevet også på andre områder. Avansert analyse treffer bredt og vil derfor være et sentralt kompetanseområde.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Bidra til effektive markedsaktiviteter. Definering av målgrupper for markedsaktiviteter basert på både forretningsregler og avansert analyse, samt felles rapportering og effektmåling av aktivitetene for alle 10 banker. Dette innebærer tett dialog med kampanjebyggere for implementering av aktiviteten i kampanje- og CRM-verktøy.
  • Videreutvikle verktøy og arkitektur. Implementering og vedlikehold av komponenter på MS SQL Server som støtter analyseleveranser til kampanjestyringsverktøy (f.eks. kontrollgrupper, fredning, jevnlig scoring av kundemasse, evaluering av modellers treffsikkerhet, rammeverk for effektmåling o.l.).
  • Bygge kompetanse og være «Center of Excellence» innenfor analyse og data science i alliansen. Øke kompetansen hos lokale analytikere. Organisere ukentlige webinarer, fagdager og andre fora for opplæring, kompetansedeling og samarbeid. Koordinere arbeidet bankenes analytikere gjør innenfor markedsarbeid, og fungere som et bindeledd mellom bank-analytikere og SamSpar-datavarehus for kravstilling av datagrunnlag for analyse.

 

Vi ser etter deg som har:

  • Universitets-/høyskoleutdanning på masternivå innenfor et analytisk fagområde, f.eks. statistikk, fysikk, økonomi eller IT.
  • Grunnleggende forståelse for fagfeltet data science.
  • Databasekompetanse (SQL) og programmeringsferdigheter (Python eller tilsvarende).
  • 1 til 2 års erfaring med lignende arbeidsoppgaver – gjerne fra et konsulentselskap – er en stor fordel
  • Evne til å forene forretningsforståelse og forretningsbehov med teknisk kunnskap.

 

Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper, jobber godt i team og trives med å dele kunnskap og resultater. Det samme gjelder evnen til å tenke nytt, ta initiativ og jobbe strukturert.

 

Som Fagansvarlig Analyse / Data scientist vil du få:

En meget spennende rolle med store utviklingsmuligheter i et offensivt selskap. Analyse og bruk av data er sentralt og selskapet har kommet langt på området. Ambisjonene er høye og tilgangen på data er god. I rollen som Fagansvarlig Analyse får du muligheten til å være med å løfte og utvikle området videre. Du vil jobbe sammen med dyktige kollegaer med høy kompetanse i tverrfaglige CRM-team.

Betingelsene er konkurransedyktige.

 

Ring gjerne, vår rådgiver i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Fagansvarlig Salg og Distribusjon, Jon Erik Høyem, mob. 98805996, for mer informasjon. Registrer søknad og CV snarest og senest innen 24. november på www.experis.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Job Information

Customer: SPAREBANK 1 SAMSPAR AS
No of Positions: 1
Industry: Executive
Discipline: Bank / Finance / Insurance, Media and marketing, IT, Management
Sub Category: - Banking / Finance / Insuranceurance, Development "other", Database development, Datawarehouse / BI / Analysis, Integration / ERP / CRM, - IT, Head of data analyses and CRM, - media / Information / Marketing
Location: Oslo
Role: Employee, Project Manager, Specialist

Apply for Position

Published: 04/11/2019
Deadline: 24/11/2019
Reference No.: 1031808
Apply for Position

Contact Information

Øystein Dahl
Phone 905 68 285