The position you are looking for is unfortunately no longer available.
Below is a list of other relevant positions.
Discipline: Technical craftsman professions, Industry and production Location: Rogaland

Senior automasjonsingeniør

Behersker du programmering av flere ulike PLS 'er? Da søker vi deg!
Published: 20/11/2019 Discipline: Engineering, Industry and production
Deadline: 26/11/2019 Location: Rogaland

Interessert i å ukependle til Jelsa på spennende oppdrag?

Inspektør med mekanisk bakgrunn
Published: 13/11/2019 Discipline: Technical craftsman professions, Industry and production, Building and construction
Deadline: 25/11/2019 Location: Rogaland

Ønsker du å jobbe som håndmann på spennende prosjekt?

Håndmenn
Published: 06/11/2019 Discipline: Technical craftsman professions, Building and construction
Deadline: 25/11/2019 Location: Rogaland