Operatør

St1 Norge AS er et heleid datterselskap av St1 Nordic Oy, et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Konsernet forsker på og utvikler bærekraftige energiløsninger som er teknisk og økonomisk gjennomførbare. St1 fokuserer på å selge og markedsføre drivstoff, oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanol og industriell vindkraft. St1 har mer enn 1300 stasjoner under merkevaren St1 og Shell i Norge, Sverige og Finland. Med hovedkontor i Helsinki har St1 mer enn 750 ansatte i Norge, Sverige og Finland. www.st1.no | www.st1.eu

 

St1’s Terminal Skjelnan, Tromsø, lagrer og distribuerer oljeprodukter for store deler av Troms og Vest-Finnmark. Terminalen har foretatt store investeringer og oppgraderinger de siste årene, og anlegget vil fortsette å utvikles i årene som kommer. Terminalen vil være en interessant og utviklende arbeidsplass for den rette person.

 

St1 Norge Skjelnan terminal er et veldrevet tankanlegg med et erfarent og godt kvalifisert mannskap. Anlegget har en nøkkelrolle i forsyningen av oljerelatert drivstoff, og stiller høye krav til sine ansatte. Er du en teknisk kyndig person som er mer en gjennomsnittlig opptatt av sikkerhet, kan du være den vi søker. Har du i tillegg gode kommunikasjons- og IT-ferdigheter, vil dette være en styrke for stillingen.

 

Vi søker en fremtidsrettet person som har evne til omstilling samt fornying av prosesser og utstyr. Du må være vant til og trives med å jobbe selvstendig, og det forventes at du er bosatt i området. Stillingen krever noe reisevirksomhet til en annen terminal

 

Stillingen er 100% og fast.

 

Stikkord: selvstendig, teknisk innsikt, samarbeidsevner, problemløser, aktiv, trives i operasjonelt miljø, HMS-kultur og barrieretenking, formell kompetanse.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 

· Håndtere produktflyt inn og ut fra anlegget over kai

· Sikre at håndtering er i samsvar med produkt-, kvalitets-, sikkerhets- og operasjonelle prosedyrer

· Ansvar for preventivt vedlikeholdsarbeid på anlegget (forebyggende og reparerende)

· Vakthold og beredskap. Må kunne delta i vaktordning på kveld/helg samt     overtidsarbeid ifb med båtanløp

· Dokumentering av prosedyrer og instrukser

· Oppfølging av prosjektarbeid

· Delta aktivt i sikkerhetsarbeidet ved terminalen

· Daglig renhold og rydding på terminalen

 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner:

 

· Har erfaring fra teknisk eller mekanisk arbeid/vedlikehold

· Gjerne høyskole/ingeniørbakgrunn, men relevant erfaring kan kompensere for utdannelse

· Selvstendig med stor grad av gjennomføringsevne

· Utpreget gode samarbeidsevner og evne til å stille opp for kollegaer ved behov

· Fleksibel mht arbeidstid og periode med høy aktivitet

· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både norsk og engelsk

· Gode IT kunnskaper

· Nyansatt må sikkerhetsklareres av Forsvaret

 

 

St1 kan tilby:

 

· En attraktiv arbeidsplass med sterk sikkerhetskultur

· Konkurransedyktige betingelser

· Et inkluderende og godt arbeidsmiljø i et solid nordisk energiselskap i vekst

 

Stillingsinformasjon

Kunde: ST1 NORGE DEPOT SKJELNAN
Antall stillinger: 1
Industri: Manpower
Fagfelt: Industri og produksjon
Underkategori: Operatør
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Troms
 Tromsø
 Skjelnan
Rolle: Medarbeider

Søk på stillingen

Publisert: 23.05.2019
Søknadsfrist: 02.06.2019
Ref. nr.: 1030052
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Morten Wøhni Helberg
Telefon 95152254
Morten.Wohni.Helberg@manpower.no

Christoffer Schouten Michalsen
Telefon 97540124
Christoffer.Michalsen@manpower.no