Brukerstyrt personlig assistent Deltid i Oslo

Assister meg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, språk eller religiøs tilknytning. I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen enklere og hyggeligere. Vi kan påta oss arbeidslederrollen helt eller delvis og bistå med for eksempel rekruttering, utarbeidelse av vaktlister og skaffe vikarer ved sykdom.

Ønsker du en meningsfull deltidsjobb?

 

Assister meg AS er nå på jakt etter 2 til 3 nye medarbeidere, til ulike type stillinger som brukerstyrt personlig assistent (BPA) i Oslo.

 

Vi ser etter deg som gjerne er i gang med høyere utdanning, og som kanskje har jobbet som BPA før. Du bør ha en fleksibel arbeidshverdag, som betyr at du har mulighet til å jobbe på dagtid, ettermiddag og helg.

 

Er du interessert i å bidra slik at andre opplever mer glede og frihet i hverdagen? Les videre!

 

Arbeidsoppgaver

I de fleste av oppdragene dreier primærarbeidsoppgavene seg om praktisk bistand i form av matlaging, rydding/vasking, generell tilrettelegging og forflytning, samt bistand til, i og fra aktiviteter.

Du må være komfortabel i en rolle hvor du er der for personer som har behov for bistand til å mestre hverdagen, enten det er daglige gjøremål, delta i aktiviteter eller hjelp til personlig stell og hygiene. I flere av oppdragene er tjenestemottaker multifunksjonshemmet, uten evne til verbal kommunikasjon, og du må være komfortabel/gjerne ha erfaring med dette.

 

 

Krav:

• Du er meget ryddig med kommunikasjon, avtaler, etc. (ryddigheten viser seg ofte også igjen i utføring av arbeidsoppgaver)

• Rollebevisst (egen rolle som assistent i andres hjem, evne til å "trekke seg tilbake" på riktige tidspunkt)

• Sporty og i fysisk god form: En del av jobben som assistent vil være å gjøre de fysiske oppgaver som tjenestemottaker ikke selv er i stand til. Dette betyr at man ikke bør ha noen fysiske skader som hindrer en i å hjelpe våre tjenestemottakere av/på rullestol, eller i å utføre husarbeid og delta på aktiviteter.

• Norskferdigheter tilsvarende B2

• Personer med erfaring fra helse/omsorg oppfordres til å søke

• Følgende arbeidssteder er aktuelle for deg: St. Hanshaugen, Bjerke, Nordstrand, Røa

 

Ønsker:

• Du har sertifikat, klasse B, og er en trygg sjåfør

• Du er tilgjengelig for opplæring i juni, samt kan jobbe noe mer intensivt i deler av juli måned, og så gå over i en litt mindre stilling fra august

• Du har erfaring med sit-ski

   

Arbeidstider:

Vedtak 1: onsdager og fredager, kl. 07.30 - 16.00 + tredjehver helg

 

Vedtak 2: Hverdag, trolig 1 fast ettermiddag i uka, fra kl. 1445-1915, samt én helg i måneden

 

Vedtak 3: Hverdag, trolig 1 fast ettermiddag i uka, fra kl. 1600-20430, samt én helg i måneden

 

Vedtak 4 og 5: Hverdag, trolig 1-2 dag/ettermiddagsvakter, samt 1-2 helgevakter hver måned.

 

 

Egenskaper:  

•        Ansvarsfull og punktlig

•        Pliktoppfyllende

•        Positiv og imøtekommende

•        Initiativrik  

•        Har gode samarbeidsevner

•        Fleksibel på arbeidstider og oppgaver    

•        Sporty og liker fysisk aktivitet

 

Interessert eller har spørsmål?

Om dette er noe for deg send oss en søknad. Søknader behandles fortløpende og tiltredelse ønskes snarest. Vi gjør oppmerksom på at du må ha plettfri vandel, og politiattest må fremlegges.

 

ManpowerGroup samarbeider med Assister meg, så derfor ønsker vi at alle henvendelser og spørsmål om søknad rettes til Charleen i ManpowerGroup.

 

Vi håper å høre fra deg!

 

Stillingsinformasjon

Kunde: ASSISTERMEG AS
Antall stillinger: 3
Industri: Manpower
Fagfelt: Helse
Underkategori: Andre faggrupper innen Helse, Hjelpepleier, - Helse og sosialarbeid
Arbeidssted: Oslo

Søk på stillingen

Publisert: 16.05.2019
Søknadsfrist: 10.06.2019
Ref. nr.: 1030071
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Charleen Carlsen Tinderholt
Charleen.Carlsen.Tinderholt@manpower.no