Vi søker for kunde Sveisekoordinator

Manpower er ledende innen bemanning og rekruttering til privat og offentlig sektor. Vi tilbyr våre kandidater et bredt spekter av midlertidige og faste stillinger. Sammen med oss bygger du din karriere, og vi bidrar til at du når dine mål på kort eller lang sikt. Våre innovative og fleksible løsninger gjør oss til den komplette leverandør for våre kunder. Vi er landsdekkende med kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Følg oss på Facebook, Instagram, blogg og Twitter.

 

Vi søker for vår kunde, som er et solid og anerkjent firma sveisekoordinator for vikariat med mulighet for fastansettelse. Endel reise må påregnes, men det avhenger av hvor i landet mman har hovedsete. Det er et ønske at dette er Tronheim, men inget krav.

 

Ansvarsområder/-oppgaver spesielt:

 • HMS
 • Gi informasjon og opplæring om helsefarer ved sveisearbeider og bruk av PVU

 

Kvalitet:

 • Bidra til at sveiseaktivitetene hos kunden utføres iht. krav og regler i aktuelle standarder
 • Bidra til at det blir utført sveiseinspeksjon og bistå i å utarbeide inspeksjonsrapporter ihht. gjeldene krav og standarder
 • Bistå i kvalitetssikring ved kjøp av stål fra underleverandører mhht krav og regler som gjelder ihht 1090-2 og 3834-serien
 • Sikre at produksjonsutstyr til sveisere er kalibrert og kontrollert ihht leverandørenes opplysninger
 • Medvirke til å sikre at sveisetilsett blir oppbevart og håndtert etter produsentens anbefaling
 • Utføre vurderinger på alle punkter i tillegg B i ISO 14731 for IG produksjon og stålkonstruksjoner i prosjekter, basert på de gitte opplysninger

 

Funksjon:

 • Bistå slik at man sikrer at de ulike prosjekters sveisearbeider og sveisetekniske spesifikasjoner utføres ihht krav
 • Bistå i utarbeidelse av sveiseplaner
 • Velge WPS’er for prosjekter
 • Initiere og etablere nye WPS/WPQR ved behov
 • Kundens kontaktperson mot leverandører av sveiseutstyr og tilsetningsmateriale for nye metoder, utstyr, systemendringer og endring av type tilsett
 • Sikre at rutiner for vedlikehold av produksjonsutstyr for sveis blir fulgt opp ihht fastsatte prosedyrer
 • Bistå til at mottak, lagring og håndtering av grunnmaterialer gjøres på en forsvarlig måte og etter gjeldende prosedyrer
 • Medvirke til økt kostnadsbevissthet og kontinuerlig forbedring av kundens sveisearbeidene
 • Utførelse. Oppfølging og dokumentasjon av tildelt ansvar i prosedyrer i PKS for sveiseutførelse av kundens Styringssystem

 

Opplæring:

 • Påse at sveisere er kvalifisert gjennom gyldige sveisesertifikater ihht.  NS-EN ISO 9606-1
 • Holde seg faglig oppdatert om faglige krav til sveisernes kvalifikasjoner
 • Kartlegge, initiere opplæring og trening for sveisepersonell i verkstedene

 

Myndighet:

 Stanse arbeid hvor det er åpenbar fare for liv og helse

 Varsle linjeledelsen ved arbeidsutførelse som ikke er i samsvar med gjeldende prosedyrer og standarder

 

 

Stillingsinformasjon

Antall stillinger: 1
Industri: Manpower
Fagfelt: Industri og produksjon, Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker), Tekniske håndverksyrker
Underkategori: Document controller / supervisor, Sveiser m/fagbrev, - Håndverk, Prosjektledelse, Prosjektstyring, HMS Helse Miljø Sikkerhet, Teknisk dokumentkontroll, - Engineering (Ingeniøryrker), Formann, Prosjektleder Bygg og Anlegg, HMS Rådgiver / ansvarlig Bygg/Anlegg, - Bygg og anlegg, Kontrollør
Stillingstype: Engasjement/Vikariat
Arbeidssted: Trøndelag
 Trondheim
 Endel reising må påregnes
Rolle: Fagperson, Rådgiver, Prosjektleder

Søk på stillingen

Publisert: 12.07.2019
Søknadsfrist: 31.07.2019
Ref. nr.: 1030715
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Terje Flo
Terje.Flo@manpower.no