Du vil få muligheten til å importere informasjon fra LinkedIn straks du har opprettet bruker.

Ny bruker

  •  
  •  

Samtykkeerklæring
Jeg gir herved mitt samtykke til (sett kryss i boksen nedenfor), at ManpowerGroup kan behandle mine personopplysninger i henhold til de nedenfor anførte formål. Jeg er klar over at opplysninger kan bli videreformidlet til kunder og andre samarbeidspartnere. Opplysningene er oppgitt frivillig, og jeg har blitt gjort oppmerksom på mine rettigheter ifølge Lov om behandling av personopplysninger.

Personvernerklæring
ManpowerGroup tar personvernet alvorlig og vi behandler personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning. Vi innhenter og behandler sensitive personopplysninger kun med ditt samtykke, eller i situasjoner hvor vi har lovpålagte forpliktelser. Nedenfor beskriver vi i korte trekk hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger og annen informasjon om deg, og vi anbefaler deg å lese vår Globale Personvernpolicy for en mer utfyllende beskrivelse.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn:
Vi innhenter og behandler dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig for å:

(I) Etablere og vedlikeholde et ansettelsesforhold eller et bemannings-/ plasseringsforhold.
(II) Vurdere dine kvalifikasjoner til en stilling eller en oppgave, informere deg om relevante muligheter, tilby deg opplæring og veiledning i forbindelse med karriereskifte, samt for å avtale ansettelse eller oppdrag for deg.
(III) For gjennomføring av oppdrag hvor en hovedleverandør (Master Vendor) leier inn ressurser fra andre bemanningsforetak, facility management og/eller avtaler om utsetting av tjenester/virksomhetsoverdragelse.
(IV) Informere deg om andre ytelser som vi tilbyr.
(V) Administrere forhold knyttet til forretningsrisiko, rettslige krav/beslutninger, samt sørge for samsvar med andre lov- og reguleringsmessige pålegg.
(VI) Ivareta personaladministrasjon; inkludert administrasjon av betingelser, lønn, skatteprosent, timelisteregistrering, prestasjonsoppfølging m.m
(VII) Sende ut spørreundersøkelser og konkurranser.

Deling av personopplysninger
De personopplysninger du gir oss kan bli videreformidlet til alle enheter i ManpowerGroups organisasjon, kunder, leverandører, som arbeider på våre vegne (bl.a. når det gjelder kandidatutvelgelse), og hvor vi forøvrig er forpliktet til å gjøre dette som følge av offentlige krav.

Dine personopplysninger kan bli sendt ut av Norge, også til land som ikke har en like omfattende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger. I hvert enkelt tilfelle sørger ManpowerGroup for å sikre at alle overførte opplysninger beskyttes på en hensiktsmessig måte.

Innsyn, retting og sletting av personopplysninger
Du har rett til å få adgang til, oppdatere, korrigere og slette dine personopplysninger i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger

For innsyn, oppdatering og spørsmål kan du henvende deg til oss på e-postadresse: privacy@manpower.no, ringe din kontaktperson hos oss eller besøke nærmeste kontor.

Om ManpowerGroups personvernombud
ManpowerGroup har utnevnt et eget personvernombud. Har du innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du kontakte ombudet på privacy@manpower.no.

For nærmere informasjon vedrørende ManpowerGroups behandling av personopplysninger henvises det til Global personvernpolicy.